Verte, všetko je márne, ak si každý jeden zamestnanec neuvedomí, že technologické a bezpečnostné predpisy sú na to, aby sme dokázali zabezpečiť kvalitné výrobky bez toho, aby sme poškodzovali zdravie našich zamestnancov počas výkonu práce.   Vážení spolupracovníci, skončila sa Veľká noc. Väčšina z vás vie, že tento rok sa začal inak, ako tie predchádzajúce. … Čítať ďalej

Prihovára sa vám predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Vladimír SOTÁK

 

Verte, všetko je márne, ak si každý jeden zamestnanec neuvedomí, že technologické a bezpečnostné predpisy sú na to, aby sme dokázali zabezpečiť kvalitné výrobky bez toho, aby sme poškodzovali zdravie našich zamestnancov počas výkonu práce.

 

Prihovára sa vám predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. Vladimír SOTÁKVážení spolupracovníci,

skončila sa Veľká noc. Väčšina z vás vie, že tento rok sa začal inak, ako tie predchádzajúce. Z dôvodu veľkého nárastu zákaziek sme boli nútení požiadať vás, aby ste pracovali aj vo sviatočné dni. Všetkým, ktorí ste boli v práci počas veľkonočných sviatkov, patrí moje poďakovanie.

V ostatných rokoch sa ceny našich výrobkov ocitli na historicky najnižšej úrovni a prvý štvrťrok tohto roka naznačil, a vidíme to aj na objeme zákaziek, že dochádza  k ich nárastu, a to je veľmi dobré znamenie.

Za uplynulé obdobie, ktoré pre hutníctvo nebolo priaznivé, sa časť našej konkurencie dostala do takých problémov, že dnes už nedokáže zabezpečiť požiadavky svojich odberateľov. Pre spoločnosti, medzi ne patria aj Železiarne Podbrezová, ktoré aj toto ťažké obdobie dokázali prežiť, zdá sa, prichádza lepší rok. My si len prajme, aby tento trend pokračoval čo najdlhšie, aj v najbližších rokoch.

 

Vážení spolupracovníci,

zhruba pred mesiacom došlo v prevádzkarni oceliareň k smrteľnému úrazu. Bola to veľmi ťažká udalosť pre našu spoločnosť, ešte ťažšia pre rodinu a nepochybne otriasla celým pracovným kolektívom. Vedenie, Predstavenstvo a Dozorná rada ŽP, vyjadruje hlbokú a úprimnú sústrasť rodine pána Jána Turoňa. Je nám nesmierne ľúto, že v priestoroch akciovej spoločnosti došlo k takejto tragickej udalosti.

Som presvedčený, že počas môjho pôsobenia v Železiarňach Podbrezová som vždy venoval obrovské penzum práce a snáh tomu, aby boli naše pracoviská čo najbezpečnejšie. Zachovali sme preto aj systém pravidelných kontrol dodržiavania pravidiel a zásad bezpečnosti pri práci na pracoviskách, dávali sme, aj stále dávame finančné prostriedky na ozdravné opatrenia.

Verte, všetko je márne, ak si každý jeden zamestnanec neuvedomí, že technologické a bezpečnostné predpisy sú na to, aby sme dokázali zabezpečiť kvalitné výrobky bez toho, aby sme poškodzovali zdravie našich zamestnancov počas výkonu práce.

Aj v dôsledku tejto tragickej udalosti Predstavenstvo ŽP a.s. na svojom zasadnutí rozhodlo, že musíme zásadným spôsobom zvýšiť kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov. Predpokladám, že už registrujete pracovníkov odboru bezpečnosti práce v prevádzkarňach častejšie a ich kontrola dodržiavania bezpečnostných predpisov je omnoho precíznejšia a prísnejšia.

Od začiatku roku sme prijali už vyše dvestopäťdesiat nových pracovníkov. Situácia v predaji sa zlepšila a my potrebujeme ich počet ešte zvýšiť. S príchodom nových zamestnancov však nastáva zvýšené riziko pracovnej úrazovosti, ale aj výroby možných nepodarkov.

Železiarne Podbrezová mali v uplynulých rokoch minimálne náklady na reklamácie a ak chceme v tomto trende pokračovať, je potrebné, aby si noví zamestnanci uvedomili, do akého prostredia prichádzajú a v akom prostredí pracujú. Kmeňoví zamestnanci musia vidieť v nových ľuďoch posilnenie pracovného kolektívu. Ak majú byť skutočným posilnením, je nevyhnutné, aby sa noví ľudia zapracovali. Potrebujú získať prax v zručnosti. V tomto smere dokážu urobiť veľmi veľa kmeňoví zamestnanci. Nikto by sa nemal urážať, keď ho spolupracovník upozorní, že robí niečo nesprávnym spôsobom. Naopak, mal by sa za takéto upozornenie poďakovať.

Vážení spolupracovníci,

verím, že využijeme súčasnú priaznivú situáciu na trhu, že dokážeme naplniť obchodný a finančný plán. Verím, že v priebehu roku zapracujeme nielen nových pracovníkov z úradu práce, ale aj čerstvých absolventov našej školy. Dobrou komunikáciou medzi zamestnancami a medzi zamestnancami a ich nadriadenými vytvoríme podmienky, aby sme mohli splniť výrobné úlohy s čo najmenším počtom pracovných úrazov.

Železiarne Podbrezová a.s.