Deň narcisov

 

V piatok, 7. apríla ste sa mohli už po dvadsiaty prvý raz zapojiť do  verejno-prospešnej zbierky Dňa narcisov. Symbolickou čiastkou, mnohí aj väčšou, ste opäť vyjadrili spolupatričnosť a podporu onkologickým pacientom. Podporili ste nielen programy a projekty Ligy boja proti rakovine na Slovensku, ale hlavne  pomohli tým, ktorí dennodenne bojujú s touto chorobou.

Príležitosť na zapojenie sa do tejto akcie mali aj zamestnanci pred vstupom do starého závodu 

Deň narcisov
Foto I. Kardhordová