Voľby členov Dozornej rady ŽP a.s. sa začnú 24. apríla 2017 o 6. hodine a skončia 26. apríla 2017 o 12. hodine

 

Kandidáti navrhnutí ODBOROVOU ORGANIZÁCIOU

 

 Pavol KOŠTIAL
Pavol KOŠTIAL

   Pavol KOŠTIAL
Narodený: 30. januára1960
Bytom:  Čierny Balog, Slnečná 319/22

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:  SOU strojárske v Brezne – študijný odbor univerzálny obrábač  kovov.
Priebeh zamestnania:  od 1. novembra 1983 pracuje v Železiarňach Podbrezová. Začínal v údržbe, od septembra 1990 v mechanickej dielni ako kovoobrábač. Od mája roku 1992 do novembra 1993 bol univerzálnym sústružníkom, od decembra 1993 bol horizontkárom centrálnej údržby. Od 1. júla 2008 je predsedom ZO OZ KOVO.

Menovaný má dobré organizačné a komunikačné schopnosti získané dlhoročnou odborárskou prácou. Úspešne pôsobí vo funkcii predsedu Základnej organizácie OZ KOVO Železiarní Podbrezová a.s. a v ostatných odborárskych funkciách.

Kandidatúra menovaného bola schválená delegátmi konferencie ZO OZ KOVO ŽP a.s.,  23. marca 2017.

 

Igor KINDERNAY
Igor KINDERNAY

Igor KINDERNAY
Narodený: 14. decembra 1961
Bytom: Brezno, 9. mája 13

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: SOU hutnícke J. A. Gagarina, Košice, študijný odbor hutník operátor, rok ukončenia 1981.

Priebeh zamestnania: Po ukončení štúdia nastúpil  1. júla 1981    do Železiarní Podbrezová a.s., do profesie hutník operátor pre tvárnenie kovov v oceliarni. Po návrate zo základnej vojenskej služby bol v roku 1983 zaradený do robotníckych profesií v oceliarni. Dňa 1. mája1992 bol zaradený do profesie kontrolór, v roku 1997 pracoval v profesii kontrolór – predák, o rok neskôr ako kontrolór výstupnej kontroly. Od 20. marca 2015 okrem kontrolóra výstupnej kontroly zastáva funkciu majstra expedície oceliarne.

 

Menovaný má kamarátsky prístup k svojim podriadeným, je ochotný poradiť, pomôcť. Má dlhoročné skúsenosti ako člen závodného aj dielenského výboru, je aj  členom odškodňovacej komisie.

 

Kandidatúra menovaného bola schválená delegátmi konferencie ZO OZ KOVO ŽP a.s.,  23. marca 2017.

 

Kandidáti navrhnutí oprávnenými voličmi 

 

Ing. Jozef MICHÁLIK
Ing. Jozef MICHÁLIK

Ing. Jozef MICHÁLIK
Narodený: 9. mája 1969
Bytom: Brezno, Pestovateľská 28

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: VŠ dopravy a spojov Žilina, Strojnícka a elektrotechnická fakulta, študijný odbor strojárska technológia, rok ukončenia 1991.

Priebeh zamestnania: v Železiarňach Podbrezová a.s. pracuje od 23. septembra 1991, kedy nastúpil do funkcie referent v útvare rekvalifikácie a rozvoja.

V júli 1992, po návrate zo základnej vojenskej služby, pracoval v robotníckych profesiách a v októbri 1992 bol preradený do funkcie majster prevádzky ťaháreň rúr I. V apríli 1994 prestúpil do odbytu na pracovnú pozíciu vedúci odborný referent. Vo februári 1995 sa vrátil do ťahárne rúr I., do funkcie majster oblukárne. V auguste 1995 sa stal vedúcim odborným prevádzkovo-technickým pracovníkom, v máji 1996 vedúcim technickej časti výroby a v októbri 2002 vedúcim výroby ťahárne rúr a 1. augusta 2014 bol menovaný do funkcie vedúci prevádzkarne ťaháreň rúr.

Počas svojej kariéry získal nielen rozsiahle technické a obchodné poznatky, ale aj skúsenosti s prácou s ľuďmi. Do pracovnej činnosti vnáša  systematickosť a poriadok, vyžaduje precíznosť a dodržiavanie pravidiel. Jeho silné stránky, ako cieľavedomosť, riadiace schopnosti a zameranie na záujmy organizácie, mu pomohli vypracovať sa na vedúceho zamestnanca a dynamicky viesť pracovný kolektív.

 

Ing. Jaroslav ROMANČÍK
Ing. Jaroslav ROMANČÍK

Ing. Jaroslav  ROMANČÍK
Narodený: 3. decembra 1962
Bytom: Lopej, Čelno 402/38

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie: VŠ technická Košice, Strojnícka fakulta, študijný odbor strojárska technológia, rok ukončenia 1986.

 

Priebeh zamestnania: do Železiarní Podbrezová a.s. nastúpil 5. augusta 1986.

Začínal v prevádzke údržba ako robotník, kde pracoval aj po  ukončení základnej vojenskej služby v roku 1987. V máji 1989 bol preradený do funkcie samostatný odborný technický pracovník, v júni 1995 do funkcie vedúci technického oddelenia strojnej výroby a v máji 1996 do funkcie vedúci strediska strojárenská výroba.  V máji 2008 sa stal vedúcim strediska prevádzková strojná údržba. Dňa  1. augusta 2016 bol menovaný do funkcie vedúci prevádzkarne centrálna údržba.

Menovaný sa vyznačuje vysokou úrovňou poznania fungovania spoločnosti a jej firemnej kultúry. Patrí medzi najstabilnejších a lojálnych zamestnancov, ktorým táto spoločnosť postupne prirástla k srdcu. Svoje organizačné schopnosti a odborné skúsenosti, ktoré nadobudol počas dlhodobej praxe v prevádzkarni centrálna údržba, zúročil na súčasnej vedúcej pozícii. Dokáže zachovať rozvahu pri riešení náročných situácií. Jeho príjemné vystupovanie a komunikačné zručnosti sa stali silným nástrojom pri práci s ľuďmi.