Stredoškoláci z Podbrezovej sa zviditeľnili vo Zvolene…

 

Stredoškolská odborná činnosť (SOČ) je dobrovoľná, Logo SSOSH ŽPzáujmová činnosť žiakov denného štúdia stredných škôl. Organizovaná je v čase vyučovania alebo mimo vyučovacieho procesu. Prácu riešia študenti samostatne, pod dozorom konzultanta. Výsledkom iniciatívy stredoškoláka je samostatná písomná práca, model alebo Logo SG ŽP

konkrétny návrh. Výsledok sa predkladá na posúdenie odbornej hodnotiacej komisii. Súčasťou je vlastná verejná obhajoba práce, ktorá je realizovaná v troch stupňoch. Ako prvé je školské kolo. V našich školách sa uskutočnilo 9. marca 2017.

Víťazi uvedených kôl dostávajú možnosť reprezentovať školu na druhom stupni  postupovej súťaže. Nová komisia, noví súťažiaci – žiaci z iných škôl kraja, ale prezentovanie svojej práce už s určitými skúsenosťami a určite s väčšou zodpovednosťou. SSOŠH ŽP na 39. ročníku krajskej prehliadky, ktorá sa konala 7. apríla 2017 na pôde SPŠ dopravnej vo Zvolene, reprezentoval Brian Ďurčenka so svojou prácou pod názvom „Detský sen“. Jeho detským snom bolo vlastniť motorizovanú trojkolku. Počas konštruovania sa rozhodol k danej trojkolke doplniť aj vlečné zariadenia na prevoz ďalšej osoby, aj na prevoz materiálu. Na tvorbu svojho sna väčšinou využíval materiál, ktorý už bol používaný.

žiak SSOŠH ŽP Brian Ďurčenka so svojím „Detským snom“

Aj Súkromné gymnázium ŽP malo zastúpenie na prehliadke, a to rovno s dvoma prácami pod názvom „Čistiareň odpadových vôd Banská Bystrica“ a „Vodné elektrárne“. Prvá práca je výsledkom činnosti tretiakov. Adam Políček a Rebecca Rusnáková pracovali pod odborným vedením učiteľov SG ŽP. Práca vo svojom obsahu riešila analýzu čistenia odpadovej vody v Banskej Bystrici, s poukázaním na jej efektívnosť a prínos pre životné prostredie v danej lokalite. Druhú prácu majú pod svojim menom Peter Húska a Patrik Gavura, taktiež žiaci tretieho ročníka. Svoju pozornosť venovali výrobe elektrickej energie a upriamili pozornosť na vodné elektrárne, ktoré v okolí školy využívajú vodné toky v povodí Hrona. Všetci žiaci sa zhodli v jednom: „Už teraz sme vyhrali, hoci len nové nápady na ďalší, v poradí 40. ročník SOČ. Pred tým nás však ešte čaká veľa práce a samozrejme znova jej úspešná prezentácia. Uvidíme sa v budúcom ročníku.“

Vyvrcholením SOČ je celoslovenská súťažná prehliadka, ktorá sa uskutočňuje každý rok v inom meste, v inej strednej škole. V tomto ročníku sa súťažiaci predstavia svojimi obhajobami pred odbornou hodnotiacou komisiou, ktorá bude pracovať na pôde SPŠ Jozefa Murgaša Banská Bystrica. S hrdosťou môžem napísať, že žiak SSOŠH ŽP Brian Ďurčenka so svojím „Detským snom“ postúpil až sem. Vo svojom odbore 09 strojárstvo, doprava, hutníctvo, sa v krajskom kole umiestnil na peknom 2. postupovom mieste. Určite mu budeme držať prsty, aby dosiahol čo najlepšie umiestnenie a súčasne mu ďakujeme za reprezentáciu v takomto type súťaže. Študenti SG ŽP, ktorí sa umiestnili vo svojom odbore 05 životné prostredie, geografia a geológia na peknom 4. mieste, sa týmto výsledkom neprebojovali do celoslovenského kola, ale určite si zaslúžia poďakovanie za úspešnú reprezentáciu školy.