Lúčime sa s Ing. Jánom GRESCHNEROM

 

Ing. Ján GRESCHNER
V utorok, 4. apríla 2017,  sme sa rozlúčili s Ing. Jánom GRESCHNEROM, ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 87 rokov.

Ako čerstvý absolvent Vysokej školy banskej v Ostrave dostal v roku 1955 umiestnenku do Švermovych železiarní, n.p.,  Podbrezová – závod v Tisovci. Začínal ako technik vysokej pece a neskôr bol vedúcim výroby. Po zrušení vysokej pece v Tisovci prišiel do Podbrezovej, kde bol v roku 1961 menovaný za vedúceho elektrooceliarne. V roku 1964 sa stal vedúcim oceliarne. V roku 1975 bol menovaný do funkcie personálneho námestníka Švermovych železiarní.

Sedemdesiate roky dvadsiateho storočia znamenali pre Švermove železiarne obdobie výstavby nového závodu. So zavedením nového výrobného programu, výroby bezšvíkových rúr valcovaných za tepla, ťahaných za studena, v spoločnosti došlo k prudkému nárastu zamestnanosti. Vedenie spoločnosti, ktorého súčasťou bol aj Ing. Ján Greschner, prijalo mnohé rozhodnutia smerujúce k vybudovaniu silného sociálneho programu, súčasťou ktorého bola výstavba bytov, novej kuchyne…  Aj dnešný sociálny program je postavený na základoch, ktoré boli vybudované v tom období.

Ing. Ján Greschner mal zásluhu na výstavbe Hutníckeho múzea ŽP. Jeho koníčkom bola história a celý svoj aktívny život, i čas strávený v starobnom dôchodku, venoval spracovávaniu dejín podbrezovských železiarní. Bol autorom  a spoluautorom viacerých publikácií.

V čase, keď pôsobil vo vedení podbrezovských železiarní, sa tu zišiel kolektív veľmi schopných mladých inžinierov, ktorí sa spoločne usilovali dosiahnuť maximálnu modernizáciu spoločnosti, aby tak zabezpečili istoty pre Horehroncov z hľadiska zamestnania a ich sociálneho zázemia. Aj ich pričinením sa dnes Železiarne Podbrezová zaraďujú medzi špičkové fabriky vo výrobe oceľových rúr.

 

Česť jeho pamiatke.