REMINISCENCIA

  Dňa 31. decembra sme si pripomenuli nedožitých deväťdesiat rokov významnej osobnosti slovenského umenia dvadsiateho storočia. Profesor Ján Kulich, sochár, portrétista a medailér si zvolil tradíciu ľudovej kultúry, históriu, ale aj významné osobnosti kultúrneho a spoločenského života svetového významu za celoživotnú tému svojej tvorby.     Meno Jána Kulicha sa spája so Železiarňami Podbrezová vo … Čítať ďalej

Navždy odišiel Ing. Otto Tomášu

    Vo veku nedožitých 89 rokov navždy odišiel Ing. Otto Tomášu,  bývalý riaditeľ  Východoslovenských železiarní v Košiciach. Od augusta roku 1993 do mája roku 1994 bol členom Predstavenstva Železiarní Podbrezová a.s. a od  augusta 1994 do marca 1996 bol členom Dozornej rady ŽP a.s.   Česť jeho pamiatke.  

Lúčime sa s Ing. Jánom GRESCHNEROM

  V utorok, 4. apríla 2017,  sme sa rozlúčili s Ing. Jánom GRESCHNEROM, ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 87 rokov. Ako čerstvý absolvent Vysokej školy banskej v Ostrave dostal v roku 1955 umiestnenku do Švermovych železiarní, n.p.,  Podbrezová – závod v Tisovci. Začínal ako technik vysokej pece a neskôr bol vedúcim výroby. Po zrušení vysokej pece v Tisovci prišiel … Čítať ďalej

Lúčime sa s Ing. Antonom Štulrajterom

     V utorok, 7. februára 2017,  sme sa rozlúčili s Ing. Antonom Štulrajterom, ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 86 rokov.    Ing. Anton Štulrajter počas svojej profesionálnej kariéry pracoval  dvadsaťpäť rokov v Mostárni Brezno, z toho devätnásť rokov ako obchodný námestník. Počas toho obdobia fabrika zamestnávala tisíce zamestnancov a disponovala stabilným výrobným programom. Bola jedným … Čítať ďalej