Smrteľný pracovný úraz v našej spoločnosti

Lúčime sa s Ing. Miroslavom ROSIARom

 

Dňa 6. júla, vo veku päťdesiatosem rokov, v odpoludňajšej zmene tragicky zahynul náš spolupracovník

Ing. Miroslav ROSIAR z Tisovca - smrteny uraz Železiarne Podbrezová a.s.


Ing. Miroslav ROSIAR
z Tisovca.

Študoval na Vysokej škole technickej v Košiciach (terajšia Technická
univerzita Košice), na strojníckej fakulte. Po predchádzajúcich zamestnaniach
nastúpil do Železiarní Podbrezová dňa 14. marca 2017.
Začínal na pozícii zušľachťovač – žíhač II. a zušľachťovač – žíhač
III., kde pracoval až do tragickej udalosti.
Zosnulý zanechal po sebe dve deti.
Vedenie spoločnosti vyslovuje rodine hlbokú ľútosť a úprimnú
sústrasť.

 

Česť jeho pamiatke.