Skončil sa ďalší školský rok a začali prázdniny

 

Ocenení žiaci SG ŽP školský rok 2017/2018
Ocenení žiaci SG ŽP. Foto: I. Kardhordová

 

Piatok, 29. jún, bol posledným dňom školského roka 2017/2018 pre žiakov základných i stredných škôl na celom Slovenskou. Výnimkou neboli ani naše súkromné školy – Súkromná stredná odborná škola hutnícka ŽP (SSOŠH ŽP) a Súkromné gymnázium ŽP (SG ŽP).

Slávnostný nástup na školskom dvore sa konal za prítomnosti členky Predstavenstva Železiarní Podbrezová a personálnej riaditeľky Ing. Márie Niklovej, ktorá poďakovala pedagógom aj žiakom za dosiahnuté výsledky a všetkým zaželala príjemné prázdniny. Nasledoval príhovor riaditeľky Súkromného gymnázia ŽP PaedDr. Kataríny Zingorovej, ktorá vyzdvihla najväčšie úspechy počas tohto školského roka:

„Našim žiakom sa tento rok mimoriadne darilo v rôznych súťažiach a projektoch. Na medzinárodnej úrovni reprezentovali nielen našu školu, ale aj celé Slovensko Mária a Zuzana Remeňové na majstrovstvách sveta v cezpoľnom behu v Paríži, dvanásť našich žiakov na majstrovstvách sveta vo futsale v Izraeli a opäť sestry Remeňové spolu s Petrom Golianom na zimnej gymnaziáde vo francúzskom Grenoble.“

Z celkového počtu 175 žiakov v SG ŽP 38 prospelo s vyznamenaním a 62 prospelo veľmi dobre. S čistými jednotkami ukončili tento školský rok Lea Daxnerová a Viktória Krakovská (I.H), Timea Libičová (II.G), Samuel Floch (III.H) a Alena Giertlová (IV.H).

„Úspešní sme boli aj na celonárodných súťažiach, získali sme prvé miesto v cezpoľnom behu družstiev, prebojovali sme sa do celoslovenského kola vo veľkom futbale, Erik Škôlka vyhral krajské kolo SOČ a na celoštátnej prehliadke získal šieste miesto. Tento rok sme uspeli aj v projekte Tatranskí rytieri a zásluhou žiakov II.H bude v areáli školy v jeseni vybudovaný náučný chodník,“ doplnila riaditeľka SG ŽP.

V závere poďakovala všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa podieľali na dosiahnutých úspechoch. Poďakovanie patrilo aj trénerom, vychovávateľkám, prevádzkovým zamestnancom a zriaďovateľovi Železiarňam Podbrezová za všetku podporu a pomoc.

 

Zástupcovia najlepších tried objektívom I. Kardhordovej
Zástupcovia najlepších tried objektívom I. Kardhordovej

 

Riaditeľka SSOŠH ŽP Ing. Miriam Pindiaková tiež zhodnotila dosiahnuté výsledky s konštatovaním, že z celkového počtu 241 žiakov 24 prospelo s vyznamenaním, 44 prospelo veľmi dobre, ale aj naopak – 16 žiakov čakajú v auguste komisionálne skúšky.

„Chceli by sme sa poďakovať a odmeniť tých žiakov, ktorí urobili čosi naviac. Sú to tí, ktorí nás všetkých a našu školu reprezentovali v rôznych súťažiach, predmetových olympiádach, mnohých športových a kultúrno-spoločenských akciách. Ďakujem im za čas a energiu, ktorú vynaložili na prípravu nielen na vyučovaní, ale aj vo svojom voľnom čase. Moje poďakovanie patrí samozrejme aj učiteľom, trénerom, majstrom odbornej výchovy, pod vedením ktorých tieto úspechy získali.“ Na záver všetkým zaželala veľa dní plných oddychu, príjemné chvíle strávené s rodinou, kamarátmi a krásne letné dni.

Žiaci obidvoch našich škôl, ktorí v školskom roku 2017/2018 dosiahli mimoriadne úspechy, boli odmenení knihami. V zmysle štatútu motivácie k bezpečnosti a ochrane majetku školy boli vyhodnotené tri najlepšie triedy jednotlivých ročníkov, ktorým zablahoželala a zástupcom jednotlivých tried odovzdala šeky na finančné odmeny 500 eur Ing. M. Niklová.