Podporili sme myšlienku Olympijského dňa

 

Bolo to 23. júna 1894 na parížskej Sorbonne, keď sa účastníci športového kongresu rozhodli prijať návrhy baróna Pierra de Coubertina a zriadiť Medzinárodný olympijský výbor, zároveň aj obnoviť v novoveku tradíciu antických olympijských hier. Tento deň sa neskôr stal oficiálnym sviatkom medzinárodného olympijského hnutia a každoročne sa pripomína na celom svete ako Olympijský deň.

Olympijský deň je oveľa viac než len športové podujatie. Je to deň, keď sa každý človek vo svete môže stať aktívnym, môže sa dozvedieť o olympijských hodnotách a objaviť nové športy.

K myšlienke sme sa chceli pripojiť aj my a osláviť tento sviatok športovaním a pohybovými aktivitami v duchu „fair play“. Stretli sme sa všetky triedy oboch škôl na Skalici a zahájili sme podujatie fotením olympijských kruhov ako symbolu olympizmu. Znázorňujú päť navzájom prepojených kontinentov a zdôrazňujú celistvosť a spojenectvo.

 

Foto: Alexander Jirmer

 

Nasledoval tradičný Beh olympijského dňa, kedy sme všetci symbolicky prebehli jedno kolo. Potom sa žiaci rozdelili podľa jednotlivých športov ako futbal, bedminton a softbal, kde si každý vybral podľa svojho gusta a strávili sme predpoludnie športovo a aktívne. Presne tak, ako to hovorí aj celá myšlienka Olympijského dňa.