ŠESŤ MESIACOV V NAŠICH DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTIACH - S Martinom Čermákom, riaditeľom ŽP Trade Bohemia:

„Naše obchodné prostredie je stabilné“

 

Logo ŽP Trade Bohemia

 

 

 

S Martinom Čermákom, riaditeľom ŽP TRADE BOHEMIA

Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej spoločnosti?

– Prvý polrok tohto roku, ktorý sme iba pred niekoľkými dňami uzavreli, môžem hodnotiť veľmi pozitívne. Obchodná situácia a podmienky na predaj našej produkcie nám umožnili postupné navyšovanie, a tým aj návrat cenových hladín jednotlivých komodít na zodpovedajúcu úroveň.

Trh s bezšvíkovými rúrami bol v znamení prebytku dopytu nad reálnou výrobno-kapacitnou možnosťou. Nehovorím iba o českom trhu, ale aj o situácii v okolitých krajinách. Našou prioritou bolo zabezpečenie objemových požiadaviek a následne dodávok pre našich stabilných a dlhodobých odberateľov. Kvantitatívne alokácie, ktoré sme operatívne nastavili, boli naplnené.

V priebehu prvého polroku sme realizovali aj dodávky do oblasti energetiky, ktoré sme získali vo výberových konaniach, pre opravy tepelných uhoľných elektrární Mělnik a Opatovice.

Pokračovali sme v dodávkach kontinuálne odlievaných oceľových blokov pre spoločnosť Moravia Steel a. s.

Priemysel v Českej republike bol, a stále je, vo veľmi dobrej kondícií, ktorá nám umožňuje naplnenie obchodného plánu pre rok 2018.

 

 

Napriek dovolenkovému obdobiu, ktoré je pred nami, záujem o hutnícky sortiment zo strany odberateľov neklesá.

 

Darí sa vám plniť plán, ktorý ste si stanovili na začiatku roka?

– Obchodný plán pre rok 2018 bol tvorený na základe znalostí trhovej situácie s bezšvíkovými rúrami na českom trhu. Informácie, ktoré máme k dispozícií od našich stálych zákazníkov sme aplikovali pri návrhu predajných objemov jednotlivých komodít.

 

Náš obchodný výsledok za prvý polrok a samotný predaj bol nasledovných:

–       kontinuálne odlievané oceľové bloky – 13 957 ton,

–       valcované rúry za tepla – 6 442 ton,

–       presné rúry ťahané za studena – 3 416 ton,

–       hutnícka druhovýroba – 656 ton,

–       rúrové navarovacie oblúky a redukcie – 91 ton.

Tieto čísla prevyšujú pri všetkých sortimentoch Obchodný plán pre rok 2018.

 

Ako sa javia nasledujúce mesiace?

– V súčasnosti nemáme k dispozícií žiadne negatívne signály, ktoré by avizovali zmenu v dopyte po našom sortimente. Napriek dovolenkovému obdobiu, ktoré je pred nami, záujem o hutnícky sortiment zo strany odberateľov neklesá.

Sú tu isté vonkajšie vplyvy, ktoré môžu situáciu do budúcnosti zmeniť, ako napríklad americké clá na oceľ vo výške 25 percent, a následné umiestnenie konkurenčnej produkcie nastavenej pre distribúciu v Spojených štátoch na európskom trhu. Momentálne, ako som už naznačil, je však naše obchodné prostredie stabilné.