V júli blahoželáme

 

životné jubileá

Peter GROLMUS
Ing. Juraj HAVRAN
Ing. Igor HREBÍČEK
Ing. Dušan PÁLL
Marta TALIANOVÁ
Ing. Igor VEVERKA
Marta ČAJOVSKÁ
Milan ĎURIANČÍK
Oľga ENGLEROVÁ
Peter GONDA
Jozef KEREŇ
Ing. Alena KVAČKAJOVÁ
Soňa MEDVEĎOVÁ
Ľubomír MITUNÍK
Elena RABATINOVÁ
Elena SLOSIAROVÁ
Pavel BARBIERIK
Miroslav HRÍŇ
Ing. Miroslav CHOMIČ
Anna MATEJČEKOVÁ
Pavel MEDVEĎ
Anna NOMILNEROVÁ
Miroslav PERNISCH
Nadežda SMOLOVÁ
Juraj ZAHRADNÍK

 

pracovné jubileá

20 rokov

Jaroslav HUSENICA
Ing. Radoslav KÜRTY
Milada MAČKINOVÁ
Ján MARTINEC
Mgr. Ivana MOLČANOVÁ
Ing. Jaroslav PORÚBANEC
Bc. Janka POTKÁNYOVÁ
Róbert PÔBIŠ
Vladimír RAFAJ
Peter ŤAŽKÝ
Peter VÁCLAVÍK

25 rokov

Ing. Pavol MARČOK
Ing. Richard ŽILKA

30 rokov

Ing. Jozef ČERŇAN
Ľudovít LEITNER
Peter LIPNIČAN
Ján MALIČKÝ
Ľubomír MITUNÍK
Juraj STANČÍK
Pavol ŠANTA
Zuzana VETRÁKOVÁ
Ján ŽEC

35 rokov

Jozef GIERTLI
Vladimír KALICKÝ
Oľga NEPŠINSKÁ
Anna PANČÍKOVÁ
Katarína ŠTELLEROVÁ

40 rokov

Ján AUXT
Peter BAKOŠ
Mariana ČUNDERLÍKOVÁ
Anna DEMIANOVÁ
Ing. Miroslav DOMOVEC
Marta GIERTLOVÁ
Eva HONKOVÁ
Dana JAGERČÍKOVÁ
Alena KOHÚTIKOVÁ
Alžbeta KOVÁČIKOVÁ
Marian KVAČKAJ
Milan KVAČKAJ
Peter NAGY
Margita POTKÁNYOVÁ
Aneta POTOČÁROVÁ
Edita SCHWARZBACHEROVÁ
Mária ŤAŽKÁ
Miroslav UHRÍK
Eva VENGEROVÁ