ŠESŤ MESIACOV V NAŠICH DCÉRSKYCH SPOLOČNOSTIACH - S Ing. Ľubomírom Kupcom, generálnym riaditeľom Žiaromat Kalinovo

„Prežívame úspešné obdobie“

 

Logo Žiaromat

 

 

 

Ako hodnotíte prvý polrok vo vašej spoločnosti? 

– Z pohľadu plnenia úloh vykonávacieho plánu v prvom polroku 2018, v porovnaní s výsledkami predchádzajúcich dvoch rokov, môžem hodnotiť toto obdobie ako veľmi úspešné. Obchodný plán plníme na 103,92 percenta. Výsledok hospodárenia za prvý polrok 2018 pred zdanením predstavuje 357 836 eur. Tento dobrý výsledok ovplyvňujú hlavne objem výroby, predávaný sortiment a jeho ceny a úspora na surovinách. V porovnaní s predchádzajúcimi obdobiami sa naďalej znižuje objem predaja kachľového šamotu a tvarového šamotu. Naopak, stúpa predaj žiarobetónových panelov, žiarobetónových zmesí, MgO-C stavív, MgO hmôt a liaceho šamotu.

V súčasnosti pracujeme na ďalších obchodných prípadoch, hlavne v teritóriách Ukrajiny a Bieloruska a na rozširovaní výroby liaceho šamotu vyrábaného polosuchou cestou, zátok z grafitošamotu a grafitokorundu pre zlievárne a zvyšovaní výroby MgO-C stavív. V spolupráci so ŽP VVC  s.r.o. a TU v Košiciach pracujeme na vývoji nových druhov ultranízkocementových a bezcementových žiarobetónov.

 

 

Očakávame podobný predaj a výrobu ako v prvom polroku, s možným navýšením predaja žiarobetónových zmesí.

 

Darí sa vám plniť plán, ktorý ste si stanovili na začiatku roka?

– Podľa dosiahnutého výsledku hospodárenia áno. Žiaromat, ako výrobca žiaruvzdorných materiálov, je silno ovplyvňovaný vonkajším prostredím – na vstupe, aj na výstupe. Keď sa darí oceliarňam, darí sa aj nám. Momentálne je komplikovanejšia situácia na vstupe – pri nákupe surovín. V Číne, najväčšom výrobcovi surovín pre výrobu žiaruvzdorných materiálov, sa v minulom roku stala ochrana životného prostredia strategickou politikou a bude mať dlhodobý vplyv na ťažbu magnezitu, bauxitu, grafitu a na ich spracovanie. Taveného magnézia, bauxitu aj grafitu je na trhu málo a ich ceny od minulého roku neustále rastú. Následne rastú aj ceny ostatných surovín aj od európskych výrobcov. Toto je vážna hrozba pre nasledujúce obdobie. Nedostatok týchto surovín môže obmedziť aj našu výrobu a predpokladá sa aj ich cenový rast.

 

Ako sa javia nasledujúce mesiace?

– Očakávame podobný predaj a výrobu ako v prvom polroku, s možným navýšením predaja žiarobetónových zmesí. Dôležité bude vyrovnať sa s problémami so zabezpečovaním surovín v požadovanej kvalite a v prijateľných cenách.