Stoosemdesiate výročie našej dychovky

 

S rokom 2000 sa podbrezovská dychovka rozlúčila vianočným koncertom, na ktorom si pripomenula desiate výročie vzniku mažoretkovej skupiny. V druhej časti koncertu odzneli slávnostné skladby a koledy – O Sole mio a Gounodova Ave Maria v podaní sólistu banskobystrickej opery Štefana Babjaka. K nevšednému diváckemu zážitku prispela aj ďalšia skladba Ave Marie, tento raz Schumannovej, v podaní speváčky Adriany Ľuptákovej a Tichá noc so speváčkou Zuzanou Giertlovou, ktorá ukončila sekciu vianočných kolied.

Po vydarenom prázdninovom koncerte v záhrade prezidentského paláca v roku 2001 sa dychovka zúčastnila prestížneho nemeckého festivalu „41. EURO – Musiktage“, s množstvom festivalových vystúpení a súťažou tridsiatich piatich orchestrov v rôznych kategóriách. Náš orchester si na túto príležitosť naštudoval klasickú skladbu Antonína Dvořáka „Slovenský tanec č. 16.“ Nakoľko Nemci dokonale poznajú Dvořáka, bol to odvážny krok, ktorý orchestru vyšiel a priniesol absolútny úspech kapelníkovi Pavlovi Šianskému. Zvíťazil v súťaži dirigentov vo všetkých kategóriách. Druhé miesto Dychového orchestra Železiarní Podbrezová v kategórii veľkých dychových orchestrov, a zároveň tretie miesto v absolútnom poradí, znamenali pre naše amatérske teleso veľký úspech.

V letnom období roku 2002 zaznamenala podbrezovská hudba dve významné zmeny. Prvou bolo vydanie prvého CD. Kompaktný disk so šestnástimi skladbami repertoára Dychovej hudby Železiarní Podbrezová bol vydaný v júli. Nahrávku, ktorá sa uskutočnila 8. – 9. júna v Dome kultúry ŽP a.s., viedol kapelník Pavel Šianský. A práve na tomto poste nastala v júli druhá zmena, keď dirigentskú taktovku prevzal Pavol Machajdík.

Otázka č. 13: Kto v júli 2002 vystriedal na poste kapelníka Pavla Šianského?

Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovať budeme v každom čísle.