Sme úspešní Tatranskí rytieri

 

Po zaujímavom prvom ročníku sa žiaci II.H zo Súkromného gymnázia ŽP zapojili do druhého ročníka ekologického projektu Tatranskí rytieri, ktorý zmobilizoval vyše 5 000 žiakov základných a stredných škôl k aktivitám v prírode. Cieľom projektu je viesť žiakov k zodpovednému správaniu sa k prírode a spoznávaniu jej krás a obyvateľov. Súťažiacim je celá trieda, ktorá sa zaregistruje do súťaže a splní dve povinné aktivity.

Prvou aktivitou bola „Ekohliadka“, ktorú žiaci splnili vyčistením okolia školy pri príležitosti Dňa Zeme a zdokumentovali to vo videu.

 

"Ekohliadka" v akcii

 

Ako druhú aktivitu si žiaci zvolili kategóriu realizovateľný projekt – návrh na podporu ekosystému a zlepšenie prostredia školy.

Dňa 21. júna v prostredí tatranskej prírody, po krátkych zábavných aktivitách, vyhlásili výsledky súťaže vo všetkých kategóriách a žiaci II.H sa mohli tešiť z druhého miesta v kategórii realizovateľný projekt. Vďaka ich nápadom a návrhom na jeseň tohto roku vyrastie v areáli školy náučný chodník.

Cieľom náučného chodníka je prostredníctvom symbolických šiestich druhov drevín priblížiť ich výskyt v jednotlivých výškových pásmach hôr. Chýbať nebudú ani lavičky a hry ako slepá mapa, drevené pexeso a zvonkohra.

Viac informácií o projekte Tatranskí rytieri a video II.H z Ekohliadky nájdete na webe tatrytieri.sk/.