Lúčime sa s Ing. Antonom Štulrajterom

 

   V utorok, 7. februára 2017,  sme sa rozlúčili s Ing. Antonom Štulrajterom, ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 86 rokov.

 Ing. Anton Štulrajter
Ing. Anton Štulrajter

   Ing. Anton Štulrajter počas svojej profesionálnej kariéry pracoval  dvadsaťpäť rokov v Mostárni Brezno, z toho devätnásť rokov ako obchodný námestník. Počas toho obdobia fabrika zamestnávala tisíce zamestnancov a disponovala stabilným výrobným programom. Bola jedným z pilierov zamestnanosti na Horehroní.   

   V roku 1979 odišiel do VHJ Vítkovice za obchodného riaditeľa Železiarní a strojární K. Gottwalda, kde veľmi významnou mierou prispel k ich rozvoju. Mal veľký podiel na rozšírení ťažby uhlia v severných Čechách. Vítkovice totiž patrili medzi najvýznamnejšie spoločnosti v oblasti ťažkého priemyslu a boli výrobcom najmodernejších technológií využívaných pri povrchovej ťažbe uhlia.

    Dňa 14. apríla 1986 bol menovaný do funkcie riaditeľa  Švermovych železiarní, národný podnik,  Podbrezová. Svoje bohaté skúsenosti z Vítkovíc plnou mierou rozvinul pri prípravách mnohých významných investičných akcií v podbrezovských železiarňach.  Medzi najvýznamnejšie patrilo rozhodnutie o výstavbe supermodernej vysokovýkonnej  60 tonovej elektrickej oblúkovej pece. Železiarne Podbrezová pod vedením Ing. Antona Štulrajtera zaznamenali pokrok v rozvoji.

   Počas pôsobenia v Železiarňach Podbrezová významne prispel k výchove mladých manažérov, ktorí aj po jeho odchode pokračovali v modernizácii, vďaka čomu dnes Železiarne Podbrezová patria k špičkovým svetovým výrobcom bezšvíkových rúr valcovaných za tepla a presných rúr ťahaných za studena.

   V závere manažérskej kariéry pracoval aj v pozícii generálneho riaditeľa dcérskej spoločnosti Tále a.s.  Ing. Anton Štulrajter bol veľkým lokálpatriotom a vždy sa snažil pomáhať  celému regiónu. Veľmi významnou mierou prispel aj k budovaniu sociálneho programu starostlivosti o zamestnancov spoločnosti Železiarne Podbrezová.

Česť jeho pamiatke.