Z pera našich dopisovateľov

Aj lanovky majú svojich nadšencov

 

Každý z nás pozná vo svojom okolí niekoho s netradičným hobby. Existuje  malá skupina ľudí zaoberajúcich sa vo voľnom čase lanovými dráhami.  V profesijnom živote títo nadšenci pôsobia v rôznych oblastiach. Približne pätnásť rokov sa združujú pod internetovou stránkou lanovky.sk. Jej prevádzku si financujú z vlastného vrecka. Lanovkári – nadšenci sa  venujú pomerne širokému okruhu v oblasti lanovej dopravy zameraného  na lanovky. Zbierajú informácie o histórii jednotlivých lanových dráh na Slovensku, ich technické parametre, fotografie, realizované i nerealizované projekty výstavby lanových dráh, dobové snímky z výstavby a prevádzky lanových dráh. Mnohé dobové fotografie lanoviek, aj v zahraničí,  sú poskytnuté návštevníkmi stránky.

Jedna z troch lanoviek v ukrajinskom stredisku Krasiya, neďaleko slovenských hraníc
Jedna z troch lanoviek v ukrajinskom stredisku Krasiya, neďaleko slovenských hraníc

Na Slovensku je v súčasnosti vyše šesťdesiat lanoviek na prepravu osôb z toho štyry  sú dlhodobo mimo prevádzky. Ide o sedačkové lanovky Dedinky – Geravy, Drienica – Lysá, Vrátna – Grúň a Chvatimech. Lanovka na Chvatimechu  je prvou sedačkovou lanovkou vyrobenou na  Slovensku. Do prevádzky bola uvedená v roku 1955. V súčasnosti slúži už len na prepravu nákladu.  Najnovšími lanovkami sú Krupová – Kosodrevina na juhu Chopku a sedačková lanovka Oravská Lesná – Kohútik. Pre nadšencov sú z hľadiska histórie i technológie zaujímavé aj nákladné lanovky. Tie jestvujúce by sme spočítali sotva na prstoch dvoch rúk. V Žiranoch a v Lietavskej Lúčke sa využívajú visuté nákladné lanovky na prepravu vyťaženého vápenca. Nákladné lanovky na Slovensku tvoria osobitnú kapitolu. V minulosti slúžili najmä pri baniach a lomoch. Intenzívny rozvoj zaznamenali najmä koncom 19. storočia a následne po druhej svetovej vojne. Dnes je  využitie nákladných lanoviek na Slovensku rôzne. Okrem lesníckych lanoviek na zvážanie dreva,  napríklad v bratislavskom závode Volkswagen slúži 455 metrov dlhá lanovka na prepravu vozidiel z montážnej haly na testovací okruh. Nadšenci len nedávno vytvorili na svojej stránke letné a zimné interaktívne mapky jednotlivých stredísk. Možno tu získať základné denne aktualizované  informácie o prevádzke lanovky,  aktivitách na voľný čas (požičovne bicyklov a pod.), informácie o parkovaní v stredisku, prípadne informácie o ubytovaní a stravovaní. U nadšencov  lanových dráh  existuje jeden zaujímavý fakt. Táto záľuba sa vždy prelína s iným koníčkom, tiež častokrát neobyčajným,  s ktorým sa vzájomne dopĺňa. Lanovkári sa totiž zaujímajú napríklad aj o rozvoj cestovného ruchu na Slovensku, o  ekológiu a ochranu prírody, lyžiarske vleky,  o baníctvo a ťažbu, o hromadnú dopravu či  o montáže pomocou vrtuľníkov.

Lanovka v maďarskom stredisku Kalandpark Sátoraljaújhely
Lanovka v maďarskom stredisku Kalandpark Sátoraljaújhely