Pre darcov krvi

 

Železiarne Podbrezová a.s. poskytnú svojim zamestnancom – bezpríspevkovým  darcom krvi a ich priamym rodinným príslušníkom  v roku 2017 bezplatný pobyt v zariadení GOLF Tále a.s. počas prvých troch júlových víkendov. Pobyt sa začne vždy v piatok večerou a skončí v nedeľu obedom. Zamestnanci ŽP a.s., ktorým bola v roku 2016 za darcovstvo krvi udelená plaketa prof. MUDr. Jana Jánskeho, alebo plaketa prof. MUDr. Jána Kňazovického a máte záujem zúčastniť sa pobytu na Táľoch, prihláste sa na tel. čísle 5901 u J. Kochanovej, prípadne osobne v odbore bezpečnosti a životného prostredia (starý závod, budova energetiky 1. poschodie, č. dverí 118) do 31. marca 2017.