Ďakujem členom zmeny B Závodného hasičského útvaru Železiarne Podbrezová a.s.

 

členom zmeny B Závodného hasičského útvaru akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., ktorí mi 25. januára 2017 po skončení pracovného času pomohli, v mrazivých večerných hodinách, odstrániť poruchu na osobnom automobile.

Vladimír Hanzen