Ďakujeme

  Ďakujem Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva a generálnemu riaditeľovi ŽP a zdravotníckemu personálu oddelení ARO a neurológie NsP, n.o. Brezno za poskytnutú pomoc pri liečbe mojej manželky Ivety Obrstovej. *** Občianske združenie DOMOV pri Špecializovanom zariadení KOTVA v Brezne vyslovuje srdečné a úprimné poďakovanie Nadácii Železiarne Podbrezová za poskytnutý sponzorský dar – finančný príspevok. … Čítať ďalej

Poďakovanie Nadácií ŽP

  Blížia sa vianočné sviatky a všetci sa medzi sebou radi obdarúvajú, pomáhajú iným v núdzi a chcú byť niečím nápomocní. Aj Nadácia Železiarní Podbrezová tak podporila v tieto adventné dni klientov Špecializovaného zariadenia KOTVA . Vďaka finančnej podpore Nadácii ŽP sme tak mohli skvalitniť prostredie a život klientom inštitucionálneho zariadenia. Zakúpili sme im nábytok v podobe knižnice, ktorá bude … Čítať ďalej

Vďaka učeniu sa cudzích jazykov máme nových kamarátov z Ruska

  Všetko to začalo v júli 2016 na seminári v Drážďanoch. Naša učiteľka nemčiny p. Belková sa mohla vďaka projektu Erasmus+  zúčastniť vzdelávacieho pobytu s názvom Jugendbegegnungen – Mládežnícke stretnutia. A práve tam spoznala učiteľku Natáliu Burceva z Ruska. Celá naša trieda prejavila záujem spoznať nové deti z inej krajiny, a preto sme si s ruskými žiakmi  začiatkom roka 2017 začali dopisovať. Nie … Čítať ďalej

Ďakujeme

  Hoci bol Medzinárodný deň sestier 12. mája, na Táľoch sa „oslavovalo“ o niečo skôr. Dňa 4. mája sa uskutočnili už 15. Tálske sesterské dni, ktorých sa zúčastnilo stošesťdesiat sestier a iných zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov, hlavne z NsP Brezno, n.o. V hoteli Stupka si odovzdali nové skúsenosti nielen z ošetrovateľstva, ale aj z etiky, právnej … Čítať ďalej

Ďakujeme

  Ďakujeme generálnemu riaditeľovi Železiarní Podbrezová Ing. Vladimírovi Sotákovi, výrobnému riaditeľovi Ing. Milošovi Dekrétovi, vedúcemu ťahárne rúr Ing. Jozefovi Michálikovi a majstrovi ťažných stolíc v ťahárni rúr Romanovi Luptákovi za ľudský prístup a nezištnú pomoc pri riešení zabezpečenia zdravotnej starostlivosti. Ján Vais s manželkou     Ďakujeme Nadácii ŽP, predovšetkým Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva  ŽP … Čítať ďalej

Ďakujeme

  Ďakujeme Ing. Marianovi Kurčíkovi podpredsedovi Predstavenstva ŽP a.s. a Ing. Milanovi Srnkovi PhD, členovi predstavenstva,  za ľudský prístup a nezištnú pomoc pri riešení zabezpečenia zdravotnej starostlivosti môjho synovca a syna Petra Ridzoňa po ťažkom úraze. Katarína Sepešiová a rodičia  

Ďakujeme

  Klub Vojenskej histórie Československej ľudovej armády „Anthropoid“  Mýto pod Ďumbierom ďakuje výrobnému riaditeľovi Železiarní Podbrezová a.s. Ing. Milošovi Dekrétovi za ústretovosť a pomoc pri realizácii uzatvorenia bývalého vojenského objektu UŽ 6A, s cieľom zábrany ďalšiemu poškodzovaniu. Po obnove a doplnení vojenským vybavením bude objekt z čias bývalého režimu slúžiť verejnosti ako ukážka dobovej ochrany vojsk ČSĽA pred jadrovým útokom. Michal Budaj, … Čítať ďalej

Ďakujeme

  Ďakujeme vedeniu Železiarní Podbrezová, podpredsedovi predstavenstva Marianovi Kurčíkovi, Nadácii ŽP, aj všetkým kolegom zo zásobovania, za nezištnú pomoc pri vybavovaní pohrebu môjho manžela, Miroslava Bánika. Zo srdca ďakujeme. Manželka Jarka a deti    

Ďakujeme

V dňoch 27. – 28. októbra 2017 sa na Stupke uskutočnila Celoštátna konferencia sestier, pôrodných asistentiek a iných zdravotníckych pracovníkov „14. Tálske sesterské dni,“ ktorej sa zúčastnilo  270 sestier z celého Slovenska. Bez finančnej a morálnej podpory by to nebolo možné. Veľké ďakujem patrí generálnemu riaditeľovi Železiarní Podbrezová Ing. Vladimírovi Sotákovi a ekonomickému riaditeľovi Ing. … Čítať ďalej

Ďakujem

  vedeniu Železiarní Podbrezová, hlavne generálnemu riaditeľovi  Ing. Vladimírovi Sotákovi,  ekonomickému riaditeľovi Ing. Marianovi Kurčíkovi a personálnej riaditeľke Ing. Márii Niklovej  za ľudský prístup a nezištnú pomoc pri riešení mojich  problémov, vyplývajúcich zo zhoršeného zdravotného stavu. Viola Eleková, ťaháreň rúr – úpravňa    

Ďakujeme

  Vedeniu Železiarní  Podbrezová ďakujem za finančnú pomoc a morálnu podporu pri nečakanej rodinnej tragédii, strate manžela a otca Miroslava MARKUSA z Valaskej. Tatiana Markusová, ťaháreň rúr  

Ďakujeme

  Ďakujeme predsedovi Predstavenstva a generálnemu riaditeľovi Železiarní Podbrezová Ing. Vladimírovi Sotákovi za spoluprácu, ústretovosť a pochopenie pri organizovaní V. Okresného semináru sestier, ktorý sa konal 2. júla 2017 v Dome kultúry v Podbrezovej. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí prispeli k tomu, že odborné podujatie sestier prebiehalo v príjemnej atmosfére. Veríme, že účastníci seminára si odniesli … Čítať ďalej

Ďakujem

  Ďakujem Jozefovi Sotákovi a vedeniu ŽP Bezpečnostné služby za podporu a umožnenie štartu na Majstrovstvách Európy v karate – shito ryu, v kategórii kumite muži nad 35 rokov. Marek Dunajský, ŽP Bezpečnostné služby    

Ďakujeme

Nadácii Železiarne Podbrezová za sponzorský dar, ktorý pomohol zrealizovať pre žiakov našej školy koncoročný výlet do Bojníc a umožnil pedagogickým zamestnancom  ukázať žiakom  krásy Bojnického zámku, spoznať rôzne druhy cudzokrajných zvierat  a upevniť v nich lásku k rodnej krajine. Pedagogickí zamestnanci a žiaci OUI Valaská  

Ďakujeme Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva ŽP a.s. a vedeniu ŽP a.s.

  Ďakujeme za pomoc a podporu v situácii, ktorá nás postihla v dôsledku požiaru, ďakujeme Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva ŽP a.s. a vedeniu ŽP a.s. Zároveň ďakujeme aj všetkým tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri zmiernení následkov mimoriadnej udalosti.  Rodina Valentová … Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí vypočuli moje volanie o pomoc a vo … Čítať ďalej

Ďakujeme predsedovi Predstavenstva ŽP a generálnemu riaditeľovi Ing. Vladimírovi Sotákovi

  Za obrovskú pomoc v ťažkej zdravotnej situácii p. Márie Zázrivcovej úprimne ďakujeme predsedovi Predstavenstva ŽP a generálnemu riaditeľovi Ing. Vladimírovi Sotákovi. Vďaka vašej iniciatíve bola urýchlená dodávka liekov, čo by bolo bez vašej pomoci veľmi zložité. So zreteľom na množstvo povinností, zodpovednosti, aj počet zamestnancov, si vašu pomoc nesmierne vážime. Dodané lieky znamenajú novú vzpruhu a … Čítať ďalej

Ďakujeme podpredsedovi Predstavenstva ŽP Ing. Marianovi KURČÍKOVI

  Ďakujeme  podpredsedovi  Predstavenstva ŽP Ing. Marianovi KURČÍKOVI  za ľudský prístup  v našej ťažkej chvíli, ochotu, ale hlavne neoceniteľnú pomoc  pri zabezpečovaní  zdravotníckeho zariadenia pre  umiestnenie nášho ťažko chorého  manžela a otca Jozefa Petrinca. Rodina Petrincová   

Ďakujeme

podpredsedovi Predstavenstva ŽP a.s. a ekonomickému riaditeľovi Ing. Marianovi Kurčíkovi a jeho manželke za rýchlu a nezištnú pomoc pri zabezpečovaní zdravotnej pomoci pre manželku a mamu. Za odborný a ľudský prístup k pacientom ďakujeme MUDr. Janke Adamčákovej, primárke interného oddelenia a personálu Nemocnice s poliklinikou v Brezne  a  MUDr. Zuzane Mesárošovej s personálom  2. internej kliniky SZU HEGITO Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta … Čítať ďalej