Ďakujeme Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva ŽP a.s. a vedeniu ŽP a.s.

 

Ďakujeme za pomoc a podporu v situácii, ktorá nás postihla v dôsledku požiaru, ďakujeme Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva ŽP a.s. a vedeniu ŽP a.s. Zároveň ďakujeme aj všetkým tým, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri zmiernení následkov mimoriadnej udalosti. 

Rodina Valentová

Ďakujeme všetkým ľuďom dobrej vôle, ktorí vypočuli moje volanie o pomoc a vo veľkom počte darovali pre mňa to najvzácnejšie, krv. Ďakujem aj v mene ostatných chorých pacientov lebo ste určite pomohli aj  im. Prajem vám veľa šťastia v živote, aby ste stále boli len v radoch tých, ktorí môžu inému pomôcť a nikdy sa nezaradili k tým, ktorí pomoc tak súrne potrebujú. Preto ešte raz,  ďakujem. 

Vaša bývalá spolupracovníčka Marika Zázrivcová.