Maturanti besedovali o vysokoškolskom štúdiu

Na Hutníckej fakulte TUKE

Logo SSOSH ŽP

Dňa 30. marca sa asi sedemdesiat žiakov maturitných ročníkov  Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného gymnázia ŽP zúčastnilo prezentácie k Logo SG ŽPvysokoškolskému štúdiu  na Hutníckej fakulte  Technickej univerzity v Košiciach.  V priestoroch klubovne  im študijné odbory (Materiály, Hutníctvo, Integrované programy riadenia) priblížili interní doktorandi TUKE – Ing.  Marianna Dolková a Ing. Peter Blaško. O tom, za akých podmienok a s akými výhodami môžu žiaci pokračovať v štúdiu na vysokej škole s podporou Železiarní Podbezová a.s., ich informoval JUDr. Radim Kochan, PhD., vedúci personálneho odboru spoločnosti. V diskusii bol priestor na zodpovedanie všetkých otázok, ktoré kládli záujemcovia o štúdium. Aktívne do diskusie vstupoval  Dominik Hlásnik,  zo IV. A triedy SSOŠH ŽP, ktorý nám povedal:  „…viac-menej som už bol rozhodnutý pokračovať v štúdiu hutníctva  na tejto vysokej škole, nakoľko ma zamestnanci železiarní už v priebehu praxe presvedčili, aby som to skúsil. Dnešný deň ma len utvrdil v tom, že je to správne rozhodnutie. Motivujúcimi sú nielen podmienky štúdia v tejto škole, ale hlavne štipendium, ktoré nám poskytnú Železiarne Podbrezová už od prvého ročníka a po ukončení štúdia garantované zamestnanie v tejto firme.“

Maturanti škôl ŽP a.s. na HUFA TUKE
V menších krúžkoch pokračovala diskusia so zástupcami vysokej školy (druhý sprava Dominik Hlásnik). Foto: I. Kardhordová