Zo sveta ocele

 

Podniky výrobných odvetví znova zlepšujú svoju energetickú efektivitu a aj preto v roku 2017 obdržia zľavu na dani za prúd a energie. Povedala to spolková vláda na základe monitorovacích správ Rýnsko-Vestfálskeho inštitútu pre výskum hospodárstva (RWI). Podľa tejto správy podniky dosiahli cieľové hodnoty znižovania energetickej intenzity a obdržali tzv. špičkové vyrovnanie v plnej výške. Týmto tzv. špičkovým vyrovnaním je podnikom odľahčené od časti daní za prúd a energie. Od roku 2013 toto vyrovnanie podniky dostanú, ale len vtedy, ak prinesú svoj podiel na energetických úsporách. Cieľová hodnota redukcie energetickej intenzity bola podľa údajov o 3,9 percenta nižšia, než priemer rokov 2007 až 2012.

Nemecké oceliarske odvetvie vidí  v tomto roku významné riziká pre oceliarsku konjunktúru. Pre rok 2017 ráta odvetvový zväz WV Stahl s ľahkým zvýšením výroby surovej ocele o zhruba 1,0 percento na 42,7 milióna ton, pripomína však, že situácia je aj naďalej veľmi nebezpečná. Z vysokého súčasného vyťaženia nie je možné robiť ešte žiadne závery na bezprostrednú hospodársku situáciu. Konjunktúrny výhlad je spojený s neobyčajne vysokou neistotou. K tomu prichádza ešte aj vysoká volatilita na surovinových trhoch, hlavne pri masových surovinách, ako je železná ruda a koksovateľné uhlie.