V marci odišli do dôchodku

 

do predčasného starobného dôchodku

František KVIETOK

Stanislav KYZEK

do starobného dôchodku

Ing. Jozef MARČOK

V mene vedenia akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová im ďakujeme za odvedenú prácu a do ďalších rokov želáme veľa slnečných dní.