„Svet nemôže žiť bez nehy“

 

„Svet nemôže žiť bez nehy“
V Dome kultúry ŽP odzneli 24. marca verše z tvorby Jána Smreka „Svet nemôže žiť bez nehy“, v podaní Juraja Sarvaša a jeho študentov. Foto: I. Kardhordová