Smrteľný pracovný úraz v našej spoločnosti

Lúčime sa s Jánom TUROŇom

  

Vo veku štyridsaťštyri rokov, pri výkone svojej práce, 27. marca 2017 v dopoludňajšej zmene tragicky zahynul náš spolupracovník  

Ján TUROŇ.

Do Železiarní Podbrezová a.s. nastúpil 10. januára 1996. Začínal ako delič rúr v ťahárni rúr 1 a v priebehu dvadsiatich rokov, počas ktorých v Železiarňach Podbrezová pracoval, prešiel niekoľkými ďalšími profesiami v ťahárni rúr aj oblúkarni.  V júni roku 2016  sa rozhodol zo železiarní odísť. Neuplynul ani rok a vrátil sa späť. Dňa 23. marca 2017 nastúpil do prevádzkarne oceliareň do profesie tavič a strojník odprášenia. Na všetkých pracovných pozíciách sa vyznačoval aktívnym prístupom a ochotou pomôcť svojim spolupracovníkom. Zosnulý zanechal po sebe manželku a dve deti.

 

Česť jeho pamiatke.