Mimoriadna odmena

 

Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s. rozhodlo, že zamestnancom  bude vyplatená mimoriadna odmena vo výške 70 eur vo výplate za mesiac marec 2017, pod mzdovým druhom 1416. Dostane ju každý zamestnanec, ktorý bol v evidenčnom stave k 31. marcu 2017 a zároveň bol v evidenčnom stave  k 31. decembru 2016. Pochopiteľne ju nedostanú tí zamestnanci, ktorí od 1. januára 2017 do 31. marca 2017 neospravedlnene vymeškali jednu a viac hodín.