Výplata odmeny za racionálne využívanie pracovného času

  V súvislosti s často sa vyskytujúcimi otázkami ohľadom odmeny za racionálne využívanie pracovného času, v nadväznosti na pandémiu koronavírusu, sme požiadali vedúcu odboru personalistiky a miezd Ing. Máriu Demianovú o aktuálnu informáciu. – Odmena za racionálne využívanie pracovného času za prvý polrok 2020 bude zamestnancom vyplatená vo výplate za mesiac júl, tak ako v … Čítať ďalej

Vianočná mzda bude vyššia ako v predchádzajúcom roku

  Vážení zamestnanci, vážení spolupracovníci, Predstavenstvo a Dozorná rada Železiarní Podbrezová a.s. na svojom zasadnutí dňa 28. novembra rozhodli, na základe dosiahnutých výsledkov pri plnení obchodného a finančného plánu pre rok 2018, o vyplatení vianočnej mzdy. Základom pre jej výpočet bude 14 percent z objemu vyplatených tarifných miezd za obdobie január až október 2018 konkrétneho zamestnanca. Pre výpočet sú … Čítať ďalej

Ako tradične, bude aj dovolenková mzda

  Na základe rozhodnutia Predstavenstva ŽP a.s. bude zamestnancom vyplatená dovolenková mzda. Základňou pre výpočet dovolenkovej mzdy jednotlivým zamestnancom bude úhrn tarifných miezd za obdobie január až apríl 2018. Zamestnancom, ktorí boli v čase od 1. januára do 30. apríla práceneschopní z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania a zamestnancom, ktorí poberajú úrazové dávky z úrazového poistenia zo Sociálnej … Čítať ďalej

Mimoriadna odmena

  Predstavenstvo Železiarní Podbrezová a.s. rozhodlo, že zamestnancom  bude vyplatená mimoriadna odmena vo výške 70 eur vo výplate za mesiac marec 2017, pod mzdovým druhom 1416. Dostane ju každý zamestnanec, ktorý bol v evidenčnom stave k 31. marcu 2017 a zároveň bol v evidenčnom stave  k 31. decembru 2016. Pochopiteľne ju nedostanú tí zamestnanci, ktorí od 1. januára 2017 do … Čítať ďalej

Nárast miezd pre R kategórie

  Predstavenstvo ŽP a.s. na svojom zasadnutí odsúhlasilo navýšenie tarifných miezd od 1. februára 2017 pre robotnícke profesie – v tarifných triedach 4, 5, 6 a 7. Nárast bude zhruba 20 eur v každej tarifnej triede, v absolútnom objeme,  po dopočítaní ďalších mzdových zložiek na hodinovú mzdu,  bude ešte vyšší. Okrem tejto úpravy Predstavenstvo ŽP odsúhlasilo percentuálne navýšenie … Čítať ďalej