Nárast miezd pre R kategórie

 

Predstavenstvo ŽP a.s. na svojom zasadnutí odsúhlasilo navýšenie tarifných miezd od 1. februára 2017 pre robotnícke profesie – v tarifných triedach 4, 5, 6 a 7.

Nárast bude zhruba 20 eur v každej tarifnej triede, v absolútnom objeme,  po dopočítaní ďalších mzdových zložiek na hodinovú mzdu,  bude ešte vyšší.

Okrem tejto úpravy Predstavenstvo ŽP odsúhlasilo percentuálne navýšenie prémií  v prevádzkarni valcovňa rúr, aj ďalšie individuálne úpravy vo výrobnom a technickom úseku. Predstavenstvo ŽP a.s. bude aj do budúcnosti vývoj miezd pravidelne analyzovať a v prípade kladného vývoja nevylučuje ani ďalšie pozitívne zmeny.