Záujemcom o inzertnú službu

 

Podľa platného cenníka inzercie v Podbrezovane je slovná inzercia pre zamestnancov a bývalých zamestnancov (dôchodcov) Železiarní Podbrezová 0,20 eura/slovo (+DPH) a pre externých inzerentov 0,50 eura/slovo (+ DPH).

V plošnej inzercii je cena za 1 centimeter štvorcový 1 euro, celostránková inzercia vás vyjde na 532 eur, polstránková na 266 eur, štvrťstránková na 133 eur a osmina strany na 67 eur  (bez DPH).  Zľavu poskytujeme: pri prvom opakovaní  10 percent, pri druhom 20 percent a pri treťom 30 percent.

Zamestnanci majú možnosť uhradiť inzertnú službu buď v hotovosti do pokladnice na propagačnom oddelení alebo zrážkou zo mzdy po dohode s redakciou. Externí záujemcovia o inzertnú službu si podmienky dohodnú priamo v redakcii Podbrezovan.