S Ing. Júliusom KRIVÁŇOM, členom Predstavenstva a obchodným riaditeľom ŽP a.s.

Pokles cien sa zastavil v štvrtom štvrťroku, čo nás veľmi teší

 

Aký bol rok 2016 z pohľadu predaja našich výrobkov?

– Nebol jednoduchý, najviac nás trápil pokles cien, predovšetkým valcovaných rúr.  Naopak, darilo sa nám dosiahnuť priemerné ceny plánované na predaj presných rúr, hydraulických rúr (ďalej HP), oblúkov, redukcií, aj galvanizovaných rúr.

Na základe obchodného a finančného plánu na rok 2016 sme predpokladali predaj 62 tisíc kontinuálne odlievaných oceľových blokov, v skutočnosti sme splnili plánovaný objem na 123 percent.  Plánovaná cena predaja predstavovala 355 eur na tonu, reálne bola splnená na 98 percent. Objem predaja sme splnili hlavne vďaka priamemu vývozu.

Plán predaja valcovaných rúr predstavoval 109 860 ton, reálne sme ho splnili na 102 percent. Priemerná cena v porovnaní s plánom 733 eur bola podkročená v priemere o 5 percent a znamenala historicky najnižšiu cenu za našej éry predaja valcovaných rúr.

Ing. Július KRIVÁŇ, člen Predstavenstva a obchodný riaditeľ ŽP a.s.

V sortimente presných rúr bol plánovaný na rok 2016 objem výroby  43 397 ton a  v skutočnosti sme ho prekročili o 4 percentá. Plánovaná priemerná cena predstavovala 1 371 eur a v porovnaní so skutočnosťou sme ju dosiahli na 100 percent.

Výroba a predaj rúrových navarovacích oblúkov boli v tonáži plánované na 2 300 ton  a prekročené o 2 percentá. Priemerná plánovaná cena bola 1 562 eur, splnili sme ju na 98 percent.

Výrobu delených rúr z hutníckej druhovýroby sme plánovali na objem 1 856 ton, v skutočnosti sme dosiahli 102 percentné plnenie. Priemerná predajná cena  prekročila plán 1 667 eur na tonu, o 3 percentá.

V obchodnom a finančnom pláne sme počítali s predajom 1 133 ton galvanizovaných rúr, reálne sme plán prekročili o 23 percent. Vo výrobe a predaji galvanizovaných rúr  sme počítali s priemernou cenou  2 025 eur a v skutočnosti sme ju splnili na 100 percent. Galvanizované rúry sú našim výrobkom, ktorý sa pomaly presadzuje na trhu medzi konkurenciou. Objemy sa nám darilo postupne navyšovať a dnes môžeme s potešením konštatovať, že sme dosiahli v priemere 100 ton na mesiac, čo je veľmi dobré číslo.

Pokles cien sa zastavil v štvrtom štvrťroku, čo nás veľmi potešilo. Už koncom novembra a v decembri boli avizované prvé nárasty cien hutníckych výrobkov. Najprv to boli ceny plochých výrobkov, ako je páska a iné. Došlo k zvýšeniu ceny oceľového šrotu.

Navýšenie objemov výroby valcovaných rúr a zvýšenie plánovaných cien, predstavuje nárast plánovaných tržieb na rok 2017 o 16 percent.

Bezšvíkové rúry sú na konci poklesu, ale aj na konci rastu cien a dnes možno povedať, že našim obchodníkom sa podarilo zvýšiť ceny už na január 2017, aj keď možno nie v takej miere, ako sme si predstavovali. Tento trend však pokračuje a zákazníci potvrdzujú naše požiadavky na zvýšenie cien o 3 percentá a podobné správy máme aj od iných výrobcov. Takto by to malo pokračovať aj v apríli.

 

Pozitívne správy si vyžiadali zmeny, aj aktualizáciu obchodného a finančného plánu…

-V tomto týždni všetky obchodné spoločnosti v spolupráci s obchodným úsekom Železiarní Podbrezová prehodnotili  pôvodne pripravený obchodný a finančný plán na rok 2017 a upravili ho podľa reálnych výrobných čísel na základe podkladov z výrobného úseku. Navýšenie objemov výroby valcovaných rúr a zvýšenie plánovaných cien,  predstavuje nárast plánovaných tržieb na rok 2017 o 16 percent.

 

Ako sa javia prvé dva mesiace?

– Konkrétne v sortimente kontinuálne odlievané oceľové bloky je pôvodný plán prekročený takmer dvojnásobne. Plánované objemy výroby sčasti vyrobené v decembri a sčasti vyrábané v januári by sme mali naplniť. Na február sme dostali smerné čísla pre zabezpečenie vstupného materiálu pre valcovňu rúr – z dnešného pohľadu nevidím v tom problém. V sortimente valcovaných rúr máme januárový plán splnený, aj keď sme cenovú úroveň nedokázali naplniť v súlade s navýšením cien oceľového šrotu. Na február plánujeme objem predaja zhruba 11 tisíc ton, podľa dnešných predpokladov (20. januára – pozn. redakcie) by sme ho mali naplniť. Získali sme jednu zaujímavú zákazku z Poľska na predaj kotlových rúr, ktorej  výroba bude rozdelená do troch mesiacov. Vo výrobe a predaji presných rúr v januári naplníme postavený plán, predaj galvanizovaných rúr prekročíme o 45 ton a v odbyte delených rúr máme potvrdených 16 ton navyše,  v porovnaní s plánom. Pre február boli postavené v obchodnom a finančnom pláne nové čísla a verím, že tak, ako vo valcovni rúr, aj v ďalších prevádzkarňach splníme plánované úlohy. V ťahárni rúr máme už dnes potvrdených 3 000 ton z plánovaných 3 800 ton. Objem požiadaviek na delené rúry na február priebežne rastie. Plánovali sme 150 ton, dnes máme potvrdených 171 ton a marcový plán 150 ton máme už dnes prekročený o 73 ton.  Momentálne závisí od výrobného úseku, ako požadované objemy naplní. V sortimente galvanizovaných rúr máme plánované objemy na február už dnes potvrdené. Aj trend zvyšovania cien pokračuje a rovnako rastie cena výrobkov našich konkurentov v západnej Európe.

 

A celkovo, čo nové vo svete ocele?

– Aktuálne informácie získame na pravidelnom stretnutí asociácie  európskych výrobcov oceľových rúr ESTA, ktoré by sa malo uskutočniť v druhej polovici februára. Asociácia spolu s Európskou komisiou, za spolupráce západoeurópskych výrobcov,  intenzívne pracuje na dumpingových opatreniach voči čínskym výrobcom, aj voči výrobcom oblúkov, ktorí vozia do Európy čínske oblúky prostredníctvom rôznych ázijských krajín.