Ďakujeme podpredsedovi Predstavenstva ŽP Ing. Marianovi KURČÍKOVI

 

Ďakujeme  podpredsedovi  Predstavenstva ŽP Ing. Marianovi KURČÍKOVI  za ľudský prístup  v našej ťažkej chvíli, ochotu, ale hlavne neoceniteľnú pomoc  pri zabezpečovaní  zdravotníckeho zariadenia pre  umiestnenie nášho ťažko chorého  manžela a otca Jozefa Petrinca.

Rodina Petrincová