Poďakovania a spomienky

 

POĎAKOVANIA

Ladislav BOLGÁR z BreznaDňa 7. januára  sme na poslednej ceste odprevadili nášho drahého otca, starého otca a príbuzného

Ladislava BOLGÁRA z Brezna

(nar. 20. mája 1936).

Ďakujeme rodine, príbuzným, známym, susedom a bývalým spolupracovníkom  za kvetinové dary a prejavy sústrasti.

Smútiaca rodina

Janka LÁNYIOVÁ z HroncaDňa 1. januára 2017 vo veku 73 rokov nás rýchlo a nečakane opustila naša drahá manželka, sestra, maminka, starká, priateľka  a bývalá spolupracovníčka

Janka LÁNYIOVÁ z Hronca.

Ďakujeme vám všetkým, ktorí  ste sa zúčastnili na poslednej rozlúčke. Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom, známym za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.

Smútiaca rodina

Jozefom PETRINEC z PodbrezovejĎakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, starým a prastarým otcom

Jozefom PETRINCOM z Podbrezovej.

Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ.

Smútiaca rodina

 

SPOMIENKY

Jozef MARÁK z Brezna„Po krátkych cestách chodili sme spolu, na dlhú cestu odišiel si sám,  márne ťa naše oči hľadajú, márne po tvári slzy stekajú.“

Dňa 16. januára uplynulo  pätnásť rokov,  čo nás navždy opustil milovaný manžel láskavý otec, starý a prastarý otec

Jozef MARÁK  z Brezna.

S láskou spomínajú manželka, dcéra, synovia s rodinami a ostatná rodina

Vladimír SLOSIAR z ValaskejDňa 21. januára uplynulo desať rokov odvtedy, ako nás opustil náš drahý  manžel, otec, starý a prastarý otec

Vladimír SLOSIAR z Valaskej.

Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami

Štefan PREČUCH z Čierneho Balogu„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny je dom, smútok je v ňom, zostala nám len bolesť a spomienka v ňom.“

Dňa 25. januára uplynulo štrnásť rokov odvtedy, ako nás opustil náš milovaný otec, starý a prastarý otec

Štefan PREČUCH z Čierneho Balogu.

S láskou spomínajú manželka, synovia a dcéry s rodinami

Jozef KURTÍK z MichalovejDňa 27. januára si pripomíname dvanáste výročie odvtedy, ako nás navždy opustil drahý otec

Jozef KURTÍK z Michalovej.

S láskou a úctou spomínajú synovia s rodinami

Barnabáš VARGA z Podbrezovej „Klesli ruky, ktoré pre nás pracovali, dotĺklo srdce, ktoré sme milovali, zhasli oči, utíchol hlas, mal rád život a všetkých nás.“
Dňa 28. januára  uplynú tri roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec

Barnabáš VARGA z Podbrezovej.

S láskou s úctou spomíname

Jiří MORAVEC z Podbrezovej – ŠtiavničkyDňa 31. januára uplynie osem rokov odvtedy, ako nás po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 60 rokov opustil náš milovaný syn a otec

Jiří MORAVEC z Podbrezovej – Štiavničky.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomíname

Alexej PODHAJSKÝ z Podbrezovej – ŠtiavničkyDňa 3. februára uplynie sedem rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný syn, manžel a otec

Alexej PODHAJSKÝ z Podbrezovej – Štiavničky.

S láskou a úctou spomína celá rodina

Daniel DUDOK z BreznaDňa 4. februára si pripomenieme piate smutné výročie odvtedy, ako nás opustil milovaný brat, švagor a krstný otec

Daniel DUDOK z Brezna.

Spomíname s láskou a úctou

Alžbeta AUXTOVÁ z BreznaOdišla si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach stále žiješ spomienkami.“

Dňa 8. februára uplynú smutné tri roky odvtedy, ako nás navždy opustila naša milovaná manželka, mama, stará mama a babka

Alžbeta AUXTOVÁ z Brezna.

Kto ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

S láskou spomínajú manžel, dcéra, vnučky a pravnučka