Ďakujeme


Nadacia Železiarne PodbrezováNadácii Železiarne Podbrezová za sponzorský dar, ktorý pomohol zrealizovať pre žiakov našej školy koncoročný výlet do Bojníc a umožnil pedagogickým zamestnancom  ukázať žiakom  krásy Bojnického zámku, spoznať rôzne druhy cudzokrajných zvierat  a upevniť v nich lásku k rodnej krajine.

Pedagogickí zamestnanci a žiaci OUI Valaská