Futbalisti ZŠ Pionierska 2 v Brezne a anglický jazyk

 

Pionierska 2 Brezno

V rámci programu Erasmus+ 2016 (projekt Používajme cudzí jazyk aktívne) už po niekoľkýkrát uskutočnila atypická hodina anglického jazyka s trénermi. K hodinám s hokejovými trénermi HK Brezno pribudli aj futbaloví tréneri Mgr. Ivan Minčič a koordinátor mládeže Mgr. Jozef Mores z FO ŽP Šport Podbrezová. Netradičné cvičenia zamerané na zlepšenie komunikačných schopností a prirodzená autorita trénerov pozitívne ovplyvnila správanie sa žiakov – športovcov na vyučovaní. Zaujímavé hry v anglickom jazyku, do ktorých sa tento futbalový tím zapájal, prispeli k rozvoju komunikácie a samozrejme odbúraniu jazykovej bariéry v angličtine.