V júni blahoželáme

 

pracovné  jubileá     

40-ročné

Oľga BACHŇÁKOVÁ

 

35-ročné

Milan KAMENSKÝ

Marta MITUNÍKOVÁ

Iveta PANČÍKOVÁ

Mária PLEVOVÁ

 

30-ročné

Robert BOLGÁR

Juraj KLINCKO

Ján NEPŠINSKÝ

Zdeno RUŽIČKA

 

25-ročné

Rastislav ADÁMEK

Janka BÁLINTOVÁ

Pavel BIROŠ

Milan DROPČO

Miloš GREGUŠ

Ing. Miloslav JOURA

Jozef LÁNI

Danka MÔCIKOVÁ

Peter MURÁNSKY

Peter TURŇA

Jozef VÝBOŠŤOK

 

20-ročné

Juraj BREČKA

Ing. Radoslav BÚTORA

Ing. Lila CSORDÁŠOVÁ

Ing. Harold ČAPEK

Juraj GLEMBA

Peter KOŠTIAL

Milan MAJERÍK

Ing. Ľubomír PATIN

Nataša RIDZOŇOVÁ

Jozef ROHÁČ

Miroslav STRAKOTA

Milan SVITEK

Tomáš VETRÁK

 

životné jubileá

Milan BLAŽEČKA

Daniela DONOVALOVÁ

Maroš GREGOR

Ján KRIŠTOFÍK

Roman LONGAUER

Ivana LUPTÁKOVÁ

Ľubomír ŠVANTNER

Želmíra ISKROVÁ

Karol KVAČKAJ

Vojtech PUŠKA

Anna BABJAKOVÁ

Peter ĎURIANČIK

Peter KOŠÍK

Ján KRIVÁK

Juraj LEITNER

Jozef PIKULA

Magdaléna REČLOVÁ