Gymnazisti prezentovali svoje projekty

 

V pondelok, 5. júna 2017,  sa v Súkromnom gymnáziu Železiarne Podbrezová konala už tradičná obhajoba prác v rámci predmetu Tvorba projektov. Žiaci tretieho ročníka si už v septembri vybrali zo širokej ponuky tém tú, ktorá ich najviac zaujala. Nasledujúcich osem mesiacov mali priestor, aby zvolenú tému čo najkvalitnejšie a najzaujímavejšie spracovali a hlavne, aby do práce, ktorá bude ich výstupom, zakomponovali aj osobný prínos.

Naučili sa pracovať s rôznymi zdrojmi informácií. K dispozícii mali konzultanta, ktorý im pomohol a poradil po odbornej stránke. Na konci mája odovzdali prácu a začiatkom júna ju prezentovali pred trojčlennou komisiou a svojimi spolužiakmi. Počas  obdobia tvrdej práce si osvojili rôzne kompetencie, ako napr.: získavať a triediť informácie, spracovať ich do požadovanej podoby, správne pomenovať problémy a riešiť ich, vytvárať hypotézy a overovať ich, prezentovať svoju prácu písomne, aj verbálne. Tieto poznatky a zručnosti neskôr určite využijú počas štúdia v rôznych typoch vysokých škôl.

tvorba projektov
Poznatky z projektu žiaci určite využijú počas ďalšieho štútia