Najvýznamnejšie stretnutie oceliarov

Made In Steel – značka posilňujúca svoju vážnosť  

 

Made In Steel – najvýznamnejšie stretnutie oceliarov v južnej Európe, sa uskutočnilo v dňoch 17. – 19.  mája v Miláne. Made In Steel to sú tri rušné dni plné obchodných rokovaní a konferencií. Tohtoročné podujatie zaznamenalo nárast záujmu, keď počet účastníkov dosiahol 14 714, čo predstavuje o 15 percent viac návštevníkov ako v roku 2015.

Made In Steel

Podujatie ponúklo účastníkom bohatý program, keď medzi rečníkmi na konferencii boli napríklad Giovanni Arvedi (prezidenta Gruppo Arvedi), Gianpietro Benedetti (predseda predstavenstva Gruppo Danieli) a aj Antonio Marcegaglia (prezident spoločnosti Marcegaglia). Hlavnými témami príspevkov boli perspektívy oceliarskeho priemyslu na roky 2017 – 2018, ale aj inovácie a digitálna revolúcia.

Z najzaujímavejších mi dovoľte citovať optimistický názor Andrea Zanoniho, profesora Veronskej univerzity:  „V poslednom období pozorujeme tri hlavné trendy: posilňovanie stability oceliarstva, slabnúci tlak na ceny, aj oživenie makroekonomického kontextu. Tieto faktory budú určujúce pre smerovanie oceliarskeho priemyslu v najbližších dvoch rokoch. Medzinárodný menový fond očakáva mierne oživenie, index podnikateľskej dôvery v celej EÚ je na najvyšších hodnotách od októbra 2007 a index podnikateľskej aktivity v stavebníctve, ktoré absorbuje veľké množstvo oceliarskej produkcie, začína ukazovať oceliarom svoju pozitívnu tvár“.

Železiarne Podbrezová a.s. sa podujatia zúčastnili pod hlavičkou svojej najväčšej distribučnej spoločnosti PIPEX Italia SpA. Počas troch výstavníckych dní mali pracovníci spoločnosti možnosť uskutočniť desiatky rokovaní s obchodnými partnermi, a to nielen z domáceho Talianska.

 

Made In Steel – najvýznamnejšie stretnutie oceliarov v južnej Európe, sa uskutočnilo v dňoch 17. – 19. mája v Miláne.