Najviac návštevníkov bolo z Čiech

 

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky ku koncu roka 2016 poskytovalo ubytovacie služby 508 ubytovacích zariadení so sídlom v Banskobystrickom kraji. Z hľadiska štruktúry zariadení:  421 bolo hromadných ubytovacích zariadení a 87 prevádzkovateľov poskytovalo ubytovanie v súkromí. Podľa kategorizácie:  z hromadných ubytovacích zariadení bolo 174  hotelov a penziónov, 73 turistických ubytovní a 162 ostatných hromadných ubytovaní. K dispozícii bolo 7 587 izieb,  s 19 880 lôžkami. Počas roka 2016 zariadenia cestovného ruchu ubytovali 520 895 návštevníkov, z toho 16,8 percenta  zahraničných.

Podľa krajiny trvalého pobytu najviac cudzincov tvorili občania Českej republiky (6,12 percenta). Na aktívnom cestovnom ruchu sa ďalej výraznejšie podieľali návštevníci Maďarska (2,35 percenta), Nemecka (1,32 percenta) a Poľska (1,11 percenta). Priemerný počet prenocovaní na jedného návštevníka dosiahol 3,1 noci, pričom zahraniční návštevníci prenocovali 2,7 noci a domáci návštevníci 3,2 noci. Priemerná cena za ubytovanie (vrátane DPH) bola 23,49 eura, ktorú návštevník zaplatil za jedno lôžko a noc. Využitie stálych lôžok ubytovacích zariadení v kraji dosiahlo 28,1 percenta. Podľa kategórie zariadení najviac boli využité hotely a penzióny, na 34,3 percenta, z toho hotely päť a štvorhviezdičkové na 45,9 percenta, hotely trojhviezdičkové na 41,1 percenta, hotely dvojhviezdičkové na 34,6 percenta a hotely jednohviezdičkové na 23,9 percenta. Ubytovanie v súkromí bolo využité na 10,3 percenta. Z hľadiska účelu boli z hotelov a penziónov najviac využité kúpeľné hotely (63,2 percenta). Medziročne sa využitie všetkých ubytovacích zariadení zvýšilo.

Klesol počet zariadení, počet návštevníkov však vzrástol o 16 percent.“

Z územného hľadiska najvyšší počet ubytovacích zariadení bol v okrese Banská Bystrica, ktorý sa na úhrne za kraj podieľal 25,6 percentami. V okrese Brezno sa nachádza 16,9 percenta z počtu zariadení kraja, v okrese Zvolen 9,3 percenta, v okrese Žiar nad Hronom 8,9 percenta a v okrese Banská Štiavnica 6,7 percenta. Zariadenia v okrese Banská Bystrica ubytovali 105 352 návštevníkov (20,2 percenta návštevníkov kraja), v okrese Zvolen 15,4 percenta, Brezno  14,7 percenta, Krupina  12,2 percenta a Žiar nad Hronom 11,2 percenta.

V medziročnom porovnaní počet ubytovacích kapacít v kraji, v porovnaní s rokom  2015,  klesol o 42 zariadení, ale  celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili, sa zvýšil o 72 327. Percentuálne ide o 16 percentný nárast a bol zaznamenaný pri domácich aj zahraničných návštevníkoch. Priemerná cena za ubytovanie sa, v porovnaní s rokom 2015,  zvýšila o 1,53 eura.

Na celkovom počte ubytovacích zariadení v Slovenskej republike sa zariadenia v kraji podieľali 14,6 percentami a počet návštevníkov, ktorých ubytovali, tvoril 10,4 percenta z celkového počtu návštevníkov v Slovenskej republike. Priemerná cena  za ubytovanie v kraji bola o 2,77 eura nižšia, ako je priemer za Slovenskú republiku.

počet ubytovaných V BB kraji

Okres Brezno

Ku koncu roka 2016 bolo v okrese Brezno 86 ubytovacích zariadení a ich služby využilo 76 339 návštevníkov. Z počtu ubytovaných návštevníkov 86 percent tvorili domáci a 14 percent zahraniční návštevníci, ktorí do okresu pricestovali prevažne z  Českej republiky, Maďarska, Poľska a Nemecka. Priemerná cena za jedno prenocovanie dosiahla v okrese Brezno 38,35 eura, v tom pre domácich návštevníkov 36,71 eura a pre zahraničných návštevníkov 47,58 eura. Počet ubytovacích kapacít v okrese, v porovnaní s rokom 2015,  klesol o 10 zariadení, ale celkový počet návštevníkov, ktorí ich využili sa  zvýšil o 10 387 (nárast o 15,7 percenta). Nárast nastal pri domácich aj zahraničných návštevníkoch. Priemerná cena za ubytovanie sa medziročne znížila o 2,01 eura.