„Keď jablko nespadlo ďaleko od stromu“

vernisáž Hrablay
Vernisáž výstavy otvorila jej kurátorka Mgr. Ivica Krištofová, ktorá predstavila diela – zľava: Jasny Hrablayovej a Ferdinanda Hrablaya

Je názov výstavy dvoch autorov, ktorej vernisáž sa uskutočnila 1. júna v Horehronskom múzeu v Brezne, v budove na Námestí gen. Milana Rastislava Štefánika 13. Výstava približuje tvorbu dvoch členov jednej rodiny – starého otca a vnučky.  Široké spektrum umeleckých záujmov Ferdinanda Hrablaya je verejnosti dobre známe. Či už to je jeho dlhodobé pôsobenie v hudobnej skupine Tulibanda alebo  fotografovanie. Menej je o ňom známe, že zo sveta umenia ho najskôr inšpirovala maľba, čomu zodpovedalo aj absolvovanie Strednej umeleckej školy, kde študoval pod vedením vynikajúceho pedagóga a umelca Rudolfa Filu. Časť umeleckého cítenia neskoršie preniesol do profesijnej práce, v ktorej sa s ním stretávame aj pri grafickej úprave Podbrezovana. Osobitosť vnáša i do fotografického stvárnenia monumentov doby – architektonické prvky z minulosti sa prelínajú s modernou tretieho tisícročia a zachytáva ich spôsobom sebe vlastným. Presvedčili sme sa o tom nielen na jeho menších samostatných výstavách, ale aj skupinových s  členmi fotoklubu Granus.

Osemročná vnučka Jasna zdedila dedove umelecké cítenie. Debutovala na výstave, ktorá bola otvorená na Medzinárodný deň detí a predstavila nám svoje prvotiny. Zaujímavé je, že začali vznikať, keď mala dva a pol roka. Ako štvorročná, s pomocou starkej, napísala a ilustrovala svoju prvú rozprávkovú knihu O veveričke Nelinke. Veľkú záľubu žiačka Základnej školy z Beňuša a súkromnej umeleckej školy našla v maľbe, ktorej nevie odolať a venuje jej všetok voľný čas. Už dnes vie, že by chcela byť učiteľkou výtvarnej výchovy.

Tí, ktorí majú záujem bližšie sa oboznámiť s tvorbou spomínaných autorov, majú možnosť urobiť tak do konca júna.

vernisáž hrablay 2
Pohľad do výstavných priestorov objektívom A. Nociarovej