Poďakovanie Nadácií ŽP

 

Blížia sa vianočné sviatky a všetci sa medzi sebou radi obdarúvajú, pomáhajú iným v núdzi a chcú byť niečím nápomocní. Aj Nadácia Železiarní Podbrezová tak podporila v tieto adventné dni klientov Špecializovaného zariadenia KOTVA . Vďaka finančnej podpore Nadácii ŽP sme tak mohli skvalitniť prostredie a život klientom inštitucionálneho zariadenia. Zakúpili sme im nábytok v podobe knižnice, ktorá bude slúžiť pre všetkých klientov na zmysluplné trávenie voľného času – čítanie kníh. Všetci klienti, ale aj zamestnanci zariadenia tak touto cestou  ďakujú Nadácii Železiarne  Podbrezová za poskytnutie finančného príspevku. Vašu pomoc si vážime a veríme, že aj v budúcnosti podporíte naše projekty a aktivity. Veľké  ďakujeme!

Štatutárny zástupca pri OZ DOMOV pri ŠZ KOTVA