Kolkári navštívili deti v nemocnici

 

Kolkári na navštívili deti v breznianskej nemocnici
Návšteva detí v nemocnici je už kolkárskou tradíciou. Foto: I. Kardhordová

 

V stredu, 5. decembra, zavítal do breznianskej nemocnice na detské oddelenie Mikuláš so svojimi pomocníkmi – anjelom a čertom, aby potešil deti a rozdal im balíčky so sladkosťami.

Kolkársky oddiel ŠK Železiarne Podbrezová zaviedol túto tradíciu pred niekoľkými rokmi a pravidelne takýmto spôsobom spríjemňuje tento deň deťom, ktoré nemôžu byť na Mikuláša doma. Pri rozdávaní sladkostí Mikulášovi a jeho pomocníkom asistovali aj Miloš Ponjavič, hlavný tréner našich kolkárov spolu s hráčom Danielom Tepšom. Prítomnosť členov nášho kolkárskeho oddielu zlepšila náladu nielen deťom, ale aj ostatným pacientom, ktorí Mikuláša stretli na chodbách nemocnice.

„Spolupráca trvá už sedem rokov, pred siedmimi rokmi to bolo len také priateľské stretnutie medzi mnou a Ing. Kühnelom, ktorý sám spontánne navrhol, že prídu z kolkárskeho oddielu potešiť detičky na detské oddelenie. Stala sa z toho veľmi pekná tradícia a každoročne ich radi vidíme,“ povedal primár detského oddelenia MUDr. Norbert Surový.

Primárovi detského oddelenia bol odovzdaný aj sponzorský dar, ktorý venoval Kolkársky oddiel ŠK Železiarne Podbrezová. Veríme, že pekná tradícia bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.