Odborný seminár pre žiakov odboru mechanik-mechatronik

 

Na základe dlhoročnej spolupráce s dodávateľom automatizačných technológií a školiacich mechatronických systémov – s firmou FESTO s.r.o., sa dňa 29. novembra uskutočnil pre žiakov odborný seminár na tému ,,Mechanické pohony“ s prezentáciou jednotlivých častí druhov pohonov.

Školiaci systém mechanické pohony, ktorý bol u nás odprezentovaný, oboznamuje študentov s hardvérom, nástrojmi a metódami, pomocou ktorých mechanici zabezpečujú funkčnosť technických zariadení v reálnych firmách. Systém sa venuje identifikácii, inštalácii a riešeniu problémov pri oprave a výmene rôznych mechanických častí. Celý modulárny systém bol prezentovaný praktickými ukážkami s možnosťou realizácie zapojenia mechanického pohonu žiakmi. Možnosť zapojenia si vyskúšali žiaci štvrtého ročníka daného odboru. Traja najšikovnejší získali od firmy FESTO s.r.o. vecné ceny.

 

Naši žiaci počas odborného semináru so zástupcami firmy FESTO s.r.o. Foto: A. Nociarová
Naši žiaci počas odborného semináru so zástupcami firmy FESTO s.r.o.

 

Seminár logicky nadväzoval na odborné témy, ktoré budú žiaci vykonávať aj v rámci maturitnej skúšky. Preto aj „Mechatronickú modulárnu stanicu“, ktorú sme získali v rámci projektu financovaného z EÚ, kód ITMS: 26110130588 budú mať žiaci za úlohu navrhnúť, naprogramovať, odskúšať a odprezentovať v rámci praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky.

Na celom svete sú žiadaní skúsení mechanici, ktorí dokážu nielen diagnostikovať, opravovať, ale aj navrhovať rôzne technické zariadenia pre výrobu. Pevne verím, že aj naši žiaci postupným získavaním odborných teoretických a praktických zručností získaných nielen v škole, ale aj v prevádzkach Železiarní Podbrezová a.s., sa zaradia medzi takýchto odborníkov. Ďalšie odborné prednášky z oblasti mechatroniky pripravujeme v priebehu nového roku 2019.