Ďakujeme

 

Ďakujeme generálnemu riaditeľovi Železiarní Podbrezová Ing. Vladimírovi Sotákovi, výrobnému riaditeľovi Ing. Milošovi Dekrétovi, vedúcemu ťahárne rúr Ing. Jozefovi Michálikovi a majstrovi ťažných stolíc v ťahárni rúr Romanovi Luptákovi za ľudský prístup a nezištnú pomoc pri riešení zabezpečenia zdravotnej starostlivosti.

Ján Vais s manželkou

 

 

Ďakujeme Nadácii ŽP, predovšetkým Ing. Vladimírovi Sotákovi, predsedovi Predstavenstva  ŽP a Ing. Marianovi Kurčíkovi, podpredsedovi predstavenstva,  za peňažnú pomoc pre našu dcérku Emku, ktorej liečba je  finančne  veľmi náročná.

Rodina Prečuchová