Letný čas

 

Letný čas
Letný čas sa v tomto roku začne 25. marca, kedy si o druhej hodine posunieme hodiny na tretiu. S letným časom sa rozlúčime v nedeľu, 28. októbra.