Písomné maturity preverili našich žiakov

 

V dňoch trinásteho až šestnásteho marca prebiehal na celom Slovensku maturitný týždeň. Študenti postupne absolvovali slovenčinu, cudzí jazyk, matematiku a v prípade chlapcov a dievčat maďarskej či ukrajinskej národnosti aj ich materinský jazyk.

Výnimkou neboli samozrejme ani naše súkromné školy. V Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej (SSOŠH) ŽP maturovalo spolu 74 žiakov, v Súkromnom gymnáziu (SG) ŽP to bolo dokopy 42 žiakov. Maturity prebehli v poriadku a bez problémov.

Písomné maturity

Podmienky úspešnej maturity ostali aj v aktuálnom školskom roku nezmenené. Aby žiak zmaturoval zo slovenského alebo cudzieho jazyka, musí dostať z ústnej odpovede najhoršie trojku a z testu viac ako 33 percent, prípadne viac ako 25 percent zo slohu. Ak žiak dostane z ústnej odpovede štvorku, potom musí mať napísaný test na viac ako 33 percent a súčasne sloh na viac ako 25 percent. Na ústnu maturitu môžu ísť žiaci bez ohľadu na výsledky testu či slohu.

Pri matematike bude žiak úspešný, ak z ústnej odpovede dostane najhoršie trojku a test napíše na viac ako 25 percent. V prípade, ak by z ústnej odpovede dostal štvorku, musí test napísať na viac ako 33 percent. Z predmetu, z ktorého žiaci nepíšu test ani sloh, zmaturujú, ak dostanú z ústnej časti najhoršie štvorku.

Prestávka - písomné maturity

Náhradný termín písomných maturít je naplánovaný na desiateho až trinásteho apríla. Opravný termín sa uskutoční od štvrtého do siedmeho septembra. Ústne maturity budú prebiehať od dvadsiateho prvého mája do ôsmeho júna.

Opýtali sme sa našich maturantov, čo hovoria na tohtoročné písomné maturitné skúšky a či sa im zdali náročné:

 

Matej Turňa, maturant SSOŠH ŽPMatej Turňa, maturant SSOŠH ŽP

– Z angličtiny bol test dosť náročný, nečakal som až také ťažké otázky. Najväčší problém som mal s porozumením textu, bolo tam veľa chytákov. V slovenčine to isté, musel som si dávať pozor pri čítaní otázok.

 

 

 

Viktor Babka, maturant SSOŠH ŽPViktor Babka, maturant SSOŠH ŽP

– Keď sme si skúšali maturitné testy z predchádzajúcich rokov, zdali sa mi ľahšie, ako ten, ktorý sme mali dnes. Ale dalo sa to zvládnuť. Ťažšia sa mi zdala angličtina, náročný bol predovšetkým posluch.

 

 

 

Nikola Struhárová, maturantka SG ŽPNikola Struhárová, maturantka SG ŽP

– Angličtina sa mi zdala dosť náročná, čakala som, že to bude oveľa jednoduchšie, keďže maturitné testy z minulých rokov som písala s prehľadom a teraz som aj veľa nerozumela. Dúfam však, že sme to všetci zvládli. Zo slovenčiny témy na sloh boli fajn, ale test bol pomerne ťažký, hlavne ten genitív singuláru slova česť.