Na slovíčko

 

Aký je rozdiel medzi pomlčkou a spojovníkom a ako ich správne písať?
Zapamätáte si to ľahko podľa toho, že spojovník niečo spája, a naopak, pomlčka oddeľuje. Spojovník je „kratší“, nie sú pred ním ani za ním medzery a spája dve samostatné slová na vyjadrenie ich spolupatričnosti. Napríklad: bielo-modrý, materiálno-technický. Nepíše sa v slovách, ktoré znamenajú jeden nerozdeliteľný celok, ako napríklad vedeckovýskumný kabinet. Môže spájať aj časti slov, ktoré obsahujú číslice, 3-dielny, 2-izbový.

Pomlčka je oddelená z oboch strán medzerami. Najčastejšie sa píše pri oddeľovaní vsuvky vo vete. Napríklad: Na porade sa hovorilo – okrem iného – aj o archivácií. Taktiež vyjadruje časové rozpätie a nahrádza výrazy „až“, „do“, v rokoch 1990 – 2010, január – marec. Pomlčka môže nahrádzať aj sloveso „je“, mladosť – radosť. Vo vete môže byť použitá aj ako zdôraznenie niečoho. Kto nepozná Tatry – nepozná Slovensko.