Výstavba bytov v Banskobystrickom kraji za rok 2017

 

Podľa údajov Štatistického úradu SR bolo v roku 2017 v našom kraji dokončených 858 bytov, čím sa Banskobystrický kraj zaraďuje na posledné miesto zo všetkých krajov SR. V porovnaní s rokom 2016 sa počet dokončených bytov znížil o 195, čo v relatívnom vyjadrení predstavuje medziročný pokles o 18,5 percenta. Dokončené byty v kraji sa podieľali na počte dokončených bytov v SR 5,1 percentami.

Z celkového počtu dokončených bytov v kraji prevládali štvorizbové byty, ktoré predstavovali 40 percent. Trojizbové byty tvorili 20,5 percenta, päť a viac izbové byty 17,7 percenta, dvojizbové byty 12,1 percenta a jednoizbové byty a garsónky 9,7 percenta. Z hľadiska vlastníckych vzťahov boli dokončené byty v súkromnom sektore, konkrétne v súkromnom tuzemskom vlastníctve (97,9 percenta) a vo vlastníctve územnej samosprávy (2,1 percenta). Z územného pohľadu bolo najviac dokončených bytov v okresoch Banská Bystrica (238 bytov; 27,7 percenta v rámci kraja), Zvolen (158 bytov; 18,4 percenta), Brezno (90 bytov; 10,5 percenta), Lučenec (79 bytov; 9,2 percenta) a Veľký Krtíš (67 bytov; 7,8 percenta). V ostatných okresoch kraja boli čísla nižšie. Počet dokončených bytov vzrástol v šiestich okresoch kraja, v siedmich okresoch zaznamenali pokles.

V sledovanom období sa v kraji začalo stavať 1 276 bytov. Medziročne sa tento počet znížil o 74 bytov. Z územného hľadiska sa byty začali stavať prevažne v okresoch Banská Bystrica (255 bytov; 20 percent), Zvolen (213 bytov; 16,7 percenta), Žarnovica (130 bytov; 10,19 percenta), Veľký Krtíš (127 bytov; 9,95 percenta), Lučenec (116 bytov; 9,09 percenta) a Krupina (108 bytov; 8,46 percenta).

V závere sledovaného obdobia bolo v kraji rozostavaných 6 132 bytov. V porovnaní s rokom 2016 ich počet vzrástol o 418. V rámci okresov kraja bolo najviac rozostavaných bytov v okrese Banská Bystrica (2 238 bytov; 36,5 percenta)

V okrese Brezno bolo v roku 2017 dokončených 90 bytov. Medziročne sa tak zvýšil počet dokončených bytov o 27 jednotiek, čo predstavuje nárast o 42,9 percenta. Dokončené byty v okrese sa podieľali na počte dokončených bytov v Banskobystrickom kraji 10,5 percentami.

Počas sledovaného obdobia sa v okrese Brezno začalo stavať 98 bytov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa tento počet zvýšil o pätnásť bytov (18,1 percenta). Na konci sledovaného obdobia bolo v okrese rozostavaných 371 bytov. V porovnaní s rokom 2016 ich počet stúpol o šestnásť (4,5 percenta).

 

Graf Výstavba bytov v Banskobystrickom kraji za rok 2017