Poďakovania a spomienky

SPOMIENKY 

 

 

Ján TUROŇ

„Túžba po živote sa skončila, ako keď luskneš prstami a nasledovala cesta k Otcovi. Musel som ísť, navždy. Už neprídem domov, nikdy. Snáď by ste chceli počuť aspoň môj hlas, no už sa tak nestane. Tak rozhodol Pán a prijal ma na miesto, ktoré mi bolo určené.“

Dňa 27. marca uplynie prvý smutný rok, čo nás navždy tragicky opustil manžel, otec, starý otec, syn a brat

Ján TUROŇ z Valaskej.

Hoci uplynul už rok, prídu aj chvíle, keď si uvedomím, čo som počas môjho najväčšieho žiaľu neurobila. Za finančnú pomoc pri organizovaní pohrebu ďakujem Nadácií Miška Sotáka a za dôstojnú rozlúčku aj Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.

S láskou a úctou spomína manželka Janka, dcéra Simonka s manželom Joellom a synčekom Kristiánkom, syn Lukáško a ostatná rodina

 

 

Ján Hubert z Brezna.

„Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň v našich srdciach zahorí.“
Dňa 17. marca  sme si pripomenuli ôsme smutné výročie odvtedy, ako nás náhle opustil náš milovaný manžel a otec

Ján Hubert z Brezna.

Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomíname s láskou a úctou

 

 

Štefan KOHÚT

„More lásky si so sebou vzal, hory bolesti zanechal, prázdno je tam, kde znel tvoj hlas, spomienka na teba zostáva v nás.“

Dňa 23.marca uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec a starý otec

Štefan KOHÚT z Bystrej.

S láskou a úctou  spomínajú manželka a dcéry s rodinami

 

 

 

JÁN REJTA

„Márne ťa naše oči hľadajú, márne po tvári slzy stekajú. Aj keď si odišiel a nie si medzi nami, v našich srdciach zostaneš vždy s nami.“

Dňa 25. marca uplynie trinásť rokov, čo nás navždy opustil  drahý manžel, ocinko a kamarát

JÁN REJTA z Lopeja.

S úctou a láskou spomínajú manželka Veronika a dcéry

Janka a Danka s rodinami

 

 

 

Mária KALICKÁ

Len kytičku kvetov z lásky na hrob môžeme dať, pokojný spánok priať, tichú modlitbu odriekať a s bolesťou v srdci spomínať.“

Dňa 28. marca uplynú štyri roky odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná manželka, mama, stará a prastará mama

Mária KALICKÁ z Brezna.

S láskou a úctou spomína manžel a dcéra s rodinou

 

 

Anna HRUBOŠOVÁ

Dňa 29. marca si pripomenieme dvadsať rokov odvtedy, ako nás navždy opustila naša milovaná dcéra, mama, sestra a kolegyňa

Anna HRUBOŠOVÁ z Brezna.

S láskou spomínajú rodina a bývalí spolupracovníci zo ŽP Informatika

 

 

Martin BANETKA

 

„Kto žije v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel a navždy ostane v našich spomienkach.“

Dňa 30. marca uplynie dvadsať rokov odvtedy, ako nás opustil manžel, otec, starý otec a prastarý otec

Martin BANETKA z Valaskej.

S úctou a láskou spomínajú manželka, deti s rodinami a ostatná rodina