Ďakujeme


podpredsedovi Predstavenstva ŽP a.s. a ekonomickému riaditeľovi Ing. Marianovi Kurčíkovi a jeho manželke za rýchlu a nezištnú pomoc pri zabezpečovaní zdravotnej pomoci pre manželku a mamu. Za odborný a ľudský prístup k pacientom ďakujeme MUDr. Janke Adamčákovej, primárke interného oddelenia a personálu Nemocnice s poliklinikou v Brezne  a  MUDr. Zuzane Mesárošovej s personálom  2. internej kliniky SZU HEGITO Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici.

Rodina Tagajová