Ďakujeme predsedovi Predstavenstva ŽP a generálnemu riaditeľovi Ing. Vladimírovi Sotákovi

 

Za obrovskú pomoc v ťažkej zdravotnej situácii p. Márie Zázrivcovej úprimne ďakujeme predsedovi Predstavenstva ŽP a generálnemu riaditeľovi Ing. Vladimírovi Sotákovi. Vďaka vašej iniciatíve bola urýchlená dodávka liekov, čo by bolo bez vašej pomoci veľmi zložité. So zreteľom na množstvo povinností, zodpovednosti, aj počet zamestnancov, si vašu pomoc nesmierne vážime. Dodané lieky znamenajú novú vzpruhu a motiváciu do ďalšieho priebehu liečby. Vážime si vašu starostlivosť, ktorá ďaleko presahuje hranicu vašich povinností.

S vďakou rodina Zázrivcová a Merešová